Arrangement

Klimapolitik - medlemshøring

Hvordan skal en ny dansk klimalov se ud?

Det er temaet for den medlemshøring som DI arrangerer i Industriens Hus den 24. juni 2019.

Baggrunden er, at den eksisterende klimalov fra 2014 bliver revideret i løbet af efteråret uanset udfaldet af Folketingsvalget. Dertil kommer, at klima er kommet øverst på dagsordenen hos politikere, borgere og virksomheder.

Erhvervslivet er i stigende grad optaget af klimaspørgsmålet og en klimalov kan bidrage til at skabe nogle gode og klare ramme for den fremtidige klimaindsats i Danmark.

Den nuværende danske klimalov fra 2014 i hovedtræk følgende indhold:

- Der skal etableres et klimaråd, der er uafhængigt og fagligt funderet.

- Der skal aflægges en klimapolitisk redegørelse til Folketinget hvert år.

- Der skal regelmæssigt fastsætte nye nationale klimamålsætninger.

Klimarådet har udarbejdet en række analyse de senere år om den danske klimaindsats. I andre lande har man en lignende rådgivningsfunktion. Særligt det britiske Climate Change Committee nævnes som en rollemodel for, hvordan klimarådgivningen af nationale parlamenter kan varetages. 

Den britiske rådgivningsfunktion blev etableret i 2008 og bistår det britiske parlament med rådgivning om klimaindsatserne og selve klimamålene. Også i Sverige er der fastsat et overordnet ramme for klimaindsatsen og et rådgivende råd som blev etableret pr. 1. januar 2018. 

Den 24. juni 2019 vil medlemmerne få mulighed for at høre mere om erfaringerne med nationale klimalove og indsatser – og diskutere mulighederne for at føre en endnu mere ambitiøs dansk klimapolitik i fremtiden.

  • 12.45 Check-in

  • 13.00 Kick-off

   ved Underdirektør i DI Troels Ranis

  • 13.15 Klimalovens formål

   Christian Ibsen, Direktør i Concito

  • 13.35 Workstream 1 om klimalovens formål og indretning

  • 14.00 Hvordan skal den danske klimaindsats tilrettelægges?

   Peter Mølgaard Klimarådet, formand for Klimarådet Lars Gårn Andersen, Vismand i Det Miljøøkonomiske Råd

  • 14.45 Workstream 2 om den danske klimaindsats

  • 15.20 Pause

  • 15.35 Klima, energi og teknologitrends

   Marie Münster, professor DTU

  • 16.00 Workstream 3 om teknologierne

  • 16.30 Afrunding

   ved Underdirektør i DI Troels Ranis

Lars Bach Jensen

Lars Bach Jensen

Fagleder, International energi- og klimapolitik

 • Direkte +45 3377 3511
 • Mobil +45 2949 4401
 • E-mail labj@di.dk
Anne Rosted

Anne Rosted

Sekretær

 • Direkte +45 3377 3091
 • Mobil +45 3123 9646
 • E-mail anrs@di.dk