Arrangement

31. januar 2019: Overskudsvarme – En gave for fjernvarmen eller pipfuglene?

Kom og tag stilling til hvilken form for regulering, der bedst sikrer at vi får udnyttet overskudsvarmen. DI og Dansk Fjernvarme afholder konference om overskudsvarme i Den Sorte Diamant torsdag den 31. januar kl. 10.00-13.15.

 

Industri, supermarkeder og snart også datacentre producerer et værdifuldt biprodukt - overskudsvarme. Et enigt Folketing står med den nye energiaftale bag, at overskudsvarmepotentialet skal udnyttes bedre, til gavn for industrien, fjernvarmen og den grønne omstilling. Desværre er der ikke politisk enighed om, hvordan vi sikrer en effektiv udnyttelse af overskudsvarmen.
En ting er sikkert: Der ligger et stort potentiale i at udnytte overskudsvarme, men hvis det skal realiseres, kræver det en regulering, der gør det muligt – og det kræver handling.
Ifølge Energiaftalen fra 2018, skulle en omlægning af reglerne for overskudsvarme være aftalt i efteråret 2018. Dansk Fjernvarme og Dansk Industri inviterer nu til konference, hvor vi ser på potentialet i overskudsvarmen samt hvilken form for regulering, der kan sikre en effektiv udnyttelse af overskudsvarmepotentialet – og målet er, at finde enighed om en løsning, der fremmer udnyttelsen af overskudsvarme yderligere.  
”Omlægning af reglerne for overskudsvarme skal fremme udnyttelsen af overskudsvarme, og det er en bunden opgave, der skal løses nu til gavn for klimaet, fjernvarmen og industrien. Vores konference vil sætte fokus på de løsninger, der gør det bedst. Kom og vær med til det!”, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI.

PROGRAM

  • 10.00-10.30 Registrering og morgenmad

  • 10.30-10.40 Velkomst

   v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  • 10.40-11.00 Hvorfor er overskudsvarme vigtigt?

   v/ Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri

  • 11.00-11.20 Overskudsvarmne - en indtægtskilde eller energiressource?

   v/ Skatteministeriet

  • 11.20-11.40 Hvorfor skal ROCKWOOL fyre for gråspurvene i stedet for villaejerne?

   v/ Klaus Houmøller, produktionsdirektør, Rockwool

  • 11.40-12.00 Debat

   v/ Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme

  • 12.00-12.15 Certificeringsordning som et svar på problemet

   v/ Peter Maagøe, partner, Viegand Maagøe

  • 12.15-12.45 Hvordan sikres udnyttelsen af overskudsvarme?

   v/ Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Louise Schack Elholm (V), og Andreas Steenberg (Rad. V.)

  • 12.45-13.10 Spørgsmål til oplæg og fælles drøftelse

   v/ Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri

  • 13.10-13.15 Afrunding og sandwich

   v/ Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri