Arrangement

Vejen til et fossilfrit samfund

Danmark er i den internationale verdenselite inden for klima og energiforskning, eksport af energiteknologi og grøn omstilling.

Med energiaftalen lægger Folketinget og regeringen op til at hæve bevillingerne til dansk energi og klima forskning til 1 mia. kr. i 2024. Det giver nye muligheder for at prioritere de områder, som kan få betydning for den udvikling af nye energiteknologier samt vækst og jobs i danske virksomheder.

Hvis vi skal fastholde og udbygge den danske styrkeposition, så skal vi sikre, at både grundforskning og virksomhedsnære demonstrationsprojekter får en rolle i den danske energiforskning fremover, men har vi værktøjerne til at prioritere hele denne værdikæde? 

Energilagring og -konvertering er en vigtig del af den grønne omstilling. Med konferencen vil vi drøfte, hvilken rolle energilagring og -konvertering skal have for danske virksomheder og Danmark på vejen frem mod et fossilfrit samfund.

Vejen til et fossilfrit samfund

  • 8.30 - 9.00 Registrering og kaffe

  • 9.00 - 9.15 Velkommen

   v/ Troels Ranis, branchedirektør DI Energi

  • 9.15 - 9.30 Behovet for en national satsning på energilagring og -konvertering

   v/Anders Overgaard Bjarklev, Rektor DTU

  • 9.30 - 9.45 Energilagring og -konvertering perspektiver for dansk energipolitik

   v/ Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister

  • 9.45 - 10.10 Interview – skal Danmark satse på energilagring?

   Claus Møller, CEO Siemens, Adam Elbæk CEO Gas Storage Denmark / Energinet (TBC), Ulrik Stridbæk, Vice President Ørsted

  • 10.10 - 10.30 Kaffepause

  • 10.30 - 10.55 Får vi det optimale ud af vores penge?

   Der er afsat 1. mia. kr. i energiaftalen. Spørgsmålet er, hvordan bruger vi dem bedst, så vi prioriterer hele værdikæden fra grundforskning til demonstrationsprojekt - Har vi de rette instrumenter til dansk energiforskning, i et scenarie med stigende bevillinger? v/ Peter Høngaard, direktør Innovaionsfonden og Anders Hoffmann, afdelingschef Energi-, forsynings- og Klimaministeriet

  • 10.55 - 11.10 Nøglen til et fossilfrit samfund

   v/ Søren Linderoth, institutdirektør DTU Energi

  • 11.10 - 11.45 Paneldebat

   Katarina Ammitzbøll (C), Mikkel Dencker (DF), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV)

  • 11.45 - 12.05 Det fleksible elsystem og integration på tværs af sektorer: prioriteter globalt

   v/Christian Zinglersen, chef for Clean Energy Ministerial sekretariatet, Det internationale Energiagentur

  • 12.05 - 12.20 Afrunding

   v/ Troels Ranis, branchedirektør DI Energi

  • Moderator

   Jesper Zølck, Korrespondent fra TV2