Arrangement

Energipolitisk konference 2020

I år falder Energipolitisk Konference ikke alene sammen med Folketingets åbning, men også med samfundets åbning efter en af de værste sundhedsmæssige og økonomiske kriser i moderne tid. Det varsler et efterår med behov for en massiv økonomisk genopretning. Der skal skabes et nyt økonomisk momentum, nye jobs og fornyet vækst. I foråret har tretten klimapartnerskaber afleveret anbefalinger og forslag til at nå klimamålet på 70 pct. CO2-reduktioner i 2030. Flere organisationer har bidraget med grønne genstartsudspil for dansk økonomi, og fagbevægelsen har spillet ud med en helhedsplan for den grønne omstilling. Samtidig har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en Klimaaftale, der skal forhandles mere detaljeret på plads i efteråret.

Foran os ligger et vigtigt arbejde med at omsætte ambitioner i en konkret klimastrategi for Danmark. En strategi, der viser vejen til 70 pct. i 2030. Det sættes til debat på Energipolitisk Konference 2020, hvor vi stiller skarpt på det kommende folketingsårs mest brændende spørgsmål: Hvordan bliver klimadagsordenen til en vækst- og udviklingsdagsorden for Danmark? Til at svare på spørgsmålet inviterer vi regeringen, Folketingets ordførere, erhvervsliv og fagbevægelse til klimapolitiske trepartsdrøftelser for åben mikrofon.

Programmet vil være tilgængeligt på hjemmesiden i august. Du kan allerede nu tilmelde dig konferencen.

Charlotte Blomqvist

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 4717
  • Mobil +45 4050 9093
  • E-mail cblo@di.dk

Hans Peter Slente

Fagligt ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk