Webinar

Energipolitisk konference 2020

I år falder Energipolitisk Konference ikke alene sammen med Folketingets åbning, men også med økonomisk genstart efter en af de værste sundhedsmæssige og økonomiske kriser i moderne tid. Der skal skabes et nyt økonomisk momentum, nye jobs og fornyet vækst.

I foråret gav tretten klimapartnerskaber deres forslag til at nå klimamålet på 70 pct. CO2-reduktioner i 2030. Flere organisationer har bidraget med grønne genstartsudspil for at sætte gang i dansk økonomi, og fagbevægelsen har spillet ud med en helhedsplan for den grønne omstilling. Samtidig har regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgået en Klimaaftale, der skal forhandles mere detaljeret på plads i efteråret.

Erhvervslivets Klimaalliance med Dansk Industri og Dansk Energi i spidsen er ikke i tvivl: Klima er et af svarene på krisen. Klimapartnerskaberne har vist en bred vifte af investeringsmuligheder i grøn omstilling, som kan bidrage til at skabe nye job og nødvendig vækst. Klimadagsordenen kan styrke produktivitet og innovation på det danske arbejdsmarked.

Foran os ligger et vigtigt arbejde med at omsætte ambitioner i en konkret klimastrategi for Danmark. En strategi, der ikke bare viser vejen til 70 pct. i 2030, men også svarer på, hvordan vi kommer derhen. Hvordan vi finansierer omstillingen, og hvordan vi sikrer, at arbejdsmarkedet kan levere og nyde godt af omstillingen.

Det sætter vi til debat på Energipolitisk Konference 2020, hvor Erhvervslivets Klimaalliance stiller skarpt på det kommende folketingsårs mest brændende spørgsmål: Hvordan bliver klimadagsordenen til en vækst- og udviklingsdagsorden for Danmark?

Til at svare på spørgsmålet har vi inviteret regeringen, Folketingets ordførere, erhvervsliv og fagbevægelse til klimapolitiske trepartsdrøftelser for åben mikrofon.

Program

  • 13.00 GRØN ENERGI – FUNDAMENTET FOR KLIMAOMSTILLINGEN

  • Danmarks klimahandlingsplan – så langt er vi nået – sådan kommer vi i mål

   Dan Jørgensen, Klima-, energi- og forsyningsminister

  • Dialog

   Adm. dir. Lars Sandahl Sørensen, DI og Adm. dir. Lars Aagaard, Dansk Energi

  • 13.30 FRA KLIMAAFTALE TIL ØKONOMISK GENSTART.

   Sådan styrker vi klimaet. Sådan skaber vi vækst. Sådan finansieres det.

  • Klimapartnerskabet for energi og forsyning

   CEO Jesper Hjulmand, Andel

  • Klimapartnerskabet for energitung industri

   Adm. direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland

  • Klimapartnerskabet for fødevare- og landbrugssektoren

   Adm. direktør Jais Valeur, Danish Crown

  • Klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder

   Adm. direktør Mads Nipper, Grundfos

  • 14.15 PAUSE

  • 14.30 FINANSPOLITISK OPBAKNING TIL DE GRØNNE VISIONER

  • Sådan finansieres grøn vækst mod 2030

   Nicolai Wammen, Finansminister

  • 14.50 GRØN OMSTILLING AF ARBEJDSMARKEDET

  • Sådan skaber vi et arbejdsmarked, der understøtter den grønne omstilling

   Formand Per Christensen, 3F

  • 15.10 SÅDAN FINANSIERER VI KLIMAHANDLINGSPLANEN

  • Kan partierne finde finansieringsmodellen?

  • 15.50 KONKLUSIONER

  • Hvad er den vigtigste indsats her og nu?

   Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi og branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

  • 16.00 TAK FOR I DAG

Gik du glip af Energipolitisk Konference kan du se første del af programmet her.

Gik du glip af Energipolitisk Konference kan du se anden del af programmet her.