Arrangement

Fangst og lagring af CO2 som klimavirkemiddel

DI Energi og GEUS inviterer til konference om CCS den 22. september 2020, hvor du blandt andet kan høre klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen fortælle, hvordan det kan bidrage til et CO2-neutralt Danmark.        

CCS kan blive et vigtigt klimapolitisk virkemiddel til at realisere Paris-aftalen så omkostningseffektivt som muligt. Folketingets partier bag klimaaftalen den 22. juni er enige om at etablere en teknologineutral, markedsbaseret pulje, der skal bidrage til at fremme teknologien og levere drivhusgasreduktioner frem mod 2030 og derefter.

Hvad er de klimapolitiske muligheder og erhvervspotentialet ved fangst og lagring af CO2 i Danmark?