Webinar

Fangst og lagring af CO2 som klimavirkemiddel

DI Energi og GEUS inviterer til konference om CCS den 22. september 2020, hvor du blandt andet kan høre klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen fortælle, hvordan det kan bidrage til et CO2-neutralt Danmark.        

CCS kan blive et vigtigt klimapolitisk virkemiddel til at realisere Paris-aftalen så omkostningseffektivt som muligt. Folketingets partier bag klimaaftalen den 22. juni er enige om at etablere en teknologineutral, markedsbaseret pulje, der skal bidrage til at fremme teknologien og levere drivhusgasreduktioner frem mod 2030 og derefter.

Hvad er de klimapolitiske muligheder og erhvervspotentialet ved fangst og lagring af CO2 i Danmark?

  • 9.00 Velkomst & introduktion.

   Moderator Anders Hoffmann, Afdelingschef, KEFM

  • 9.05 CO2-neutralt Danmark i 2050.

   Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsminister

  • 9.15 CO2-punktkilder – hvor og hvor meget, nu og i fremtiden?

   Stig Uffe Pedersen, Vicedirektør, Energistyrelsen

  • 9.25 Q/A

   Session II: Konkrete CCS/CCU planer i Danmark

  • 9.35 Hvordan fanges CO2?

   Jon C Knudsen, Chief Commercial Officer AKER Solutions mobiletestanlæg

  • 9.40 Jesper Sand Damtoft, Director R&D, Quality and Technical Sales Aalborg Portland (5 min)

  • 9.45 Jacob H. Simonsen, Direktør for Amager Ressourcecenter (ARC)(5 min)

  • 9.50 Q/A

   Session III Hvordan transporterer vi CO2 og hvilken infrastruktur bliver der brug for?

  • 10.00 Hans Gundestrup, General Manager KNOT-GROUP (5 min)

  • 10.05 Tor Alexander Elmelund, ingeniør, Energinet (5 min.)

  • 10.10 Q/A

   Session IV: Hvor meget CO2 kan vi lagre og hvorhenne?

  • 10.20 Lars Henrik Nielsen, Statsgeolog, GEUS (5 min)

  • 10.25 Johan Byskov, Business Development Manager INEOS Oil and Gas DK (5 min)

  • 10.30 Q/A

   Session V: Kan vi håndtere CO2 sikkert og miljømæssigt forsvarligt?

  • 10.40 Jacob Knudsen, COWI (5 min)

  • 10.45 Rune H. Gjermundbo, Afdelingsleder, Gas Storage Denmark (5 min)

  • 10.50 Jørg Aarnes, Global Lead DNV-GL Oil and Gas (5 min)

  • 10.55 Q/A

   Session VI: Økonomiske og politiske perspektiver

  • 11.05 Økonomiske aspekter relateret til værdikæden for fangst og lagring af CO2 Nils Christian Holm, Global Director Rambøll

  • 11.10 CCS i et EU-perspektiv Nils Røkke, Executive Vice President Sustainability – SINTEF

  • 11.15 Hvorfor skal vi brug CO2-fangst og lagring som klimapolitisk virkemiddel? Troels Ranis, branchedirektør DI Energi

  • 11.20 Q/A

  • 11.30 Slut

  • 13.15 Workshop – CCS-strategi for Danmark


  • 14.10 Afrunding, opsummering og tak for i dag!