Arrangement

Bioenergien i Power-to-X

DI Bioenergi inviterer centrale aktører og samarbejdspartnere fra bioenergibranchen til faglig og inspirerende debat og netværk på DI Bioenergis Årsdag.

I år sætter vi fokus på bioenergiens rolle i Power-to-X (PtX) og carbon capture and utilization (CCU). Biogen CO2 fra, f.eks. biomasse og biogasanlæg, er en værdifuld ressource til PtX-baserede brændstoffer. Derfor kan branchen se muligheder i at opsætte fangstanlæg på alle danske biobaserede anlæg, hvis de rigtige rammevilkår er til stede.

Power-to-X udgør det næste store skridt i den grønne omstilling og har potentialet til at blive et nyt grønt eksporteventyr for Danmark. På både europæisk og nationalt plan er der bebudet store satsninger på teknologien, der kan omdanne grøn strøm til CO2-neutralt brændstof til fly, skibe, lastbiler og energiintensiv industri. CCU åbner samtidig op for negative udledninger på sigt. Vi kan reducere udledningerne af klimagas, hvis de fossile brændsler erstattes af for eksempel e-methanol eller e-kerosen.

Dét og meget mere skal vi diskutere til DI Bioenergis Årsdag.

Program:

13.00-13.30 Indcheckning og networking

13.30-13.45 Velkomst ved formand Jens-Ole Aagaard Jensen, CEO, Focus BioEnergy

13.45-14.15 Præsentation af DI Energis Advisory Boards PtX og CCU/S anbefalinger v. Kim Grøn, Formand for Advisory Board og Chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsøe

14.15-14.45 Regeringens strategi for PtX og CCU/S v. Anders Hoffmann, Afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

14.45-15.25 Paneldebat

15.25-15.30 Afrunding v. formand Jens-Ole Aagaard Jensen

15.30-16.00 Networking og et glas vin