Arrangement

Roundtable med Morten Helveg Petersen (RV) – hvordan får vi nok grøn strøm i Europa?

Som et led i Fit for 55-pakken skal direktivet om vedvarende energi revideres – og der er store interesser på spil for Danmark med en stor eksport af energiteknologi til vores nabolande i EU.

DI Energi samler alle de centrale aktører på området til et roundtable med medlem af Europa-Parlamentet, MEP Morten Helveg Petersen (RV) og næstformand i Europa-Parlamentets Industri- og Energiudvalg.

Vi skal drøfte, hvad der skal til for at sikre grøn omstilling i hele EU, hvilken betydning direktivets ændringer vil have for danske virksomheder og producenter, og hvordan vi kan styrke vores førerposition yderligere?

Deltag online og hør mere om VE-direktivet på dagen, hvor vi sammen med Morten Helveg Petersen finder de bedste og vigtigste input til det nye VE-direktiv.

Såfremt du på forhånd har spørgsmål, så send dem til sunt@di.dk. Vi vil i videst mulig omfang forsøge at fremsætte alle spørgsmål på dagen til deltagerne.

    • 10.00 Velkomst ved Troels Ranis, Branchedirektør DI Energi

    • 10.05 Europa Parlamentets arbejde med VE-direktivet, MEP Morten Helveg Petersen Europa Parlamentet

    • 10.10 Dialog mellem energibranchen og MEP Helveg Petersen


    • 10.55 Afslutning ved Troels Ranis, Branchedirektør DI Energi

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator