Arrangement

Sol og vind over Danmark

Sådan firedobler vi kapaciteten af vind og sol på land frem mod 2030. Konference mandag den 29. august 2022 i Industriens Hus.

Med klimaaftalen om grøn strøm og varme, Et grønnere og sikrere Danmark” fra juni 2022 sigter Danmark nu mod en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Det kan ske ved at tidoble kapaciteten af solceller til 20 GW og fordoble kapaciteten af landvind til 8 GW. Det kræver en meget omfattende arealplanlægning, som skal følges op af en hurtig VE-udbygning på landet og i byerne.

Staten vil iværksætte en screening og udpege 10-15 områder, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Kommunerne har fortsat hovedansvaret for at fremme og vedtage lokalplaner for nye solcelle- og vindmølleprojekter. En markant udbygning af vedvarende energi på land forudsætter en omfattende arealplanlægning i hele landet, en målrettet og effektivt indsats for lokal planlægning og godkendelse af VE-projekter og ikke mindst lokal opbakning og engagement.

Udbygning af solceller på bygninger udgør et særligt indsatsområde og en mulighed for bygningsejere til et direkte engagement i grøn energiomstilling på sin egen matrikel. Også her forventes en betydelig vækst – som dog også forudsætter rettidig planlægning og positive rammer.

Hvordan vil kommunerne håndtere den nye og udfordrende målsætning? Hvordan sikres borgeropbakning ved økonomiske gevinster og landdistriktsudvikling? Hvad betyder det for energibranchens projektudviklere? Hvem er investorerne, og hvordan vil de håndtere den accelererede udvikling? Hvad betyder udviklingen for leverandører og installatører, og hvordan ruster de sig bedst til at klare opgaven? Kan infrastrukturen følge med, og hvilke krav stilles til udbygning?

Det sætter vi fokus på ved konferencen ”Sol og vind over Danmark”, som finder sted mandag den 29. august 2022 kl. 13.00 – 16.00 i Industriens Hus i København.

  • 12.30 Ankomst, netværk og let frokost

  • 13.00 Meget mere sol og vind på land i en fart

   Emil Fannikke Kiær, direktør, Dansk Industri

  • 13.05 Klimaaftale om grøn strøm og varme: Planer for firedobling af VE på land i 2030

   Marie Thorlacius-Ussing, kontorchef, Energistyrelsen

  • 13.20 Energi-øer på land – nyt koncept for mere VE og bedre arealudvikling

   Sara Røpke, Kontorchef, Center for Klima og Erhverv, Kommunernes Landsforening

  • 13.35 Investorernes appetit på mere VE på land

   Kent Damsgaard, adm. direktør, Forsikring og Pension

  • 13.50 Hurtig udrulning af solceller – barrierer og muligheder

   Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne

  • 14.00 Drøftelse: Hvordan får vi tempo og lokal opbakning i udbygningen?

  • 14.10 Pause

  • 14.30 STORSKALA SOL OG VIND PÅ LAND – store mål og højt tempo – hvordan?


  • 15.15 SOLENERGI PÅ BYGNINGER – meget mere i en fart - hvordan?


  • 16.00 Tak for i dag – drinks og netværk

Anne Rosted

Anne Rosted

Koordinator

Hans Peter Slente

Hans Peter Slente

Chefkonsulent