Arrangement

ENERGIPOLITISK FORUM: Havvind – udbud og udbygning

Det nye regeringsgrundlag har som mål, at der bygges 9 GW havvind. Kom og hør om planerne og giv din mening til kende på Energipolitisk Forum torsdag den 23. marts kl. 14-16 i Industriens Hus, København.

Udbud af havvind - hvornår og hvor meget?
Regeringen vil se på, om der kan etableres smidigere modeller for udbygning af havvind samtidig med, at samfundet sikres en del af indtægterne fra energiudvindingen – eventuelt i form af en opdateret koncessionsmodel.
Regeringen vil fremme samarbejde i Nordsø- og Østersøregionerne om en hurtigere og koordineret udbygning med nødvendig infrastruktur til fremme af grøn omstilling og havvind.

Bæredygtighed i udbud
Der skal sikres øget bæredygtighed i udbuddene under iagttagelse af principperne i EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed og de danske klimamålsætninger samt redskaber som ESG- og livscyklusvurderinger.

PROGRAM

  • DI’s plan for 100 pct. grøn energi i 2030

   Søren Mensal Kristensen, chefkonsulent, DI Energi

  • Nye udbudsmodeller: hastighed og bæredygtighed

   Jonas Axelgaard, kontorchef, center for vedvarende energi, Energistyrelsen

  • Hvordan kommer vi i mål

   Mads Krogh, Head of Public Affairs and Media Relations, Vattenfall og Michael Suhr, SVP Group Head of Stakeholder Relations, NKT

  • Workshop: Hvordan skabes en udbudsmodel, der leverer mere vind i en fart?

  • Afslutning og konklusioner

Mødet er et led i møderækken Energipolitisk Forum, som skaber overblik over det nye regeringsgrundlag og henter input fra virksomhederne til, hvordan målene kan omsættes til konkrete resultater til gavn for energibranche, erhvervsliv og samfund. Se mere om Energipolitisk Forum her. Se regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” her.