Arrangement

Energipolitisk Forum - Mere fjernvarme

Det nye regeringsgrundlag har som mål at øge hastigheden i udbredelse af fjernvarmen til flere kunder landet over. Men hvordan skal det ske i praksis? Det tager Dansk Industri og Dansk Fjernvarme under behandling ved et møde fredag den 3. marts kl. 10.00-13.00 hos Dansk Fjernvarme, Merkurvej 7, Kolding.

Regeringen ønsker at rulle fjernvarmen ud med større hastighed. Borgere i hele landet har for nyligt fået besked om deres mulighed for at tilslutte sig fjernvarmenettet. Meget peger på, at hurtig udrulningen af fjernvarme bliver en udfordring. Hvad kan speede hastigheden op og sikre sunde projekter og etablering af den tilhørende infrastruktur?

Fjernvarmen skal være helt grøn i 2030. Geotermi, overskudsvarme og elektrificering er de store kilder til at sikre planen. Der er dog brug for nytænkning og nye mål og planer for at bringe disse kilder i spil. Vi gør status for udvidelserne. Hvad er gevinsterne? Hvilke barrierer står i vejen? Hvilke strukturelle indsatser skal gøres for at nå i mål med den store indsats.

  • 09:30 Ankomst og kaffe

  • 10:00 Velkomst og introduktion

   Kim Mortensen, Direktør, Dansk Fjernvarme Louise Bank, Teamleder, Energipolitik, DI Energi Torben Liborius, Underdirektør, chef for Dansk Infrastruktur, DI

  • 10:10 Regeringsgrundlagets mål og indsatser for udrulning af fjernvarme

   Vicedirektør Martin Hansen, Energistyrelsen

  • 10:30 Q&A

  • 10:45 Workshop: Hvilke tiltag kan øge tempoet i udrulning af fjernvarme?

  • 11:15 Pause

  • 11:30 Overskudsvarme og andre nye varmekilder

   Vice President Rasmus Abildgaard Kristensen, Danfoss og CEO Samir Abboud, Innargi

  • 12:30 Debat: Hvordan indhøster vi effektivt mere varme?

  • 13:00 Sandwich og tak for i dag

Mødet er et led i møderækken Energipolitisk Forum, som skaber overblik over det nye regeringsgrundlag og henter input fra virksomhederne til, hvordan målene kan omsættes til konkrete resultater til gavn for energibranche, erhvervsliv og samfund. Se mere om Energipolitisk Forum her. Se regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmarkher.