Arrangement

ENERGIPOLITISK FORUM: UDBYGNINGSPLAN FOR ELNETTET

Det nye regeringsgrundlag kridter banen op for en markant udbygning af elnettet i Danmark for at integrere langt større mængder vedvarende energi og øge brugen af grøn strøm. Kom og hør om planerne og giv din mening til kende på Energipolitisk Forum onsdag den 15. marts kl. 14-16 på IBC, Birkemosevej 1, Kolding.

I Danmark skal frem mod 2030 produceres langt mere grøn strøm fra vind og solkraft. Den vedvarende energi skal bruges til elbiler, varmepumper og en gennemgribende elektrificering. Samtidigt skal den grønne energi gøre os fri af import af energi fra Rusland.

For at komme i mål med Danmarks ambitiøse klimamålsætninger skal investeringerne øges, og udbygningen af vores elinfrastruktur skal op i tempo. Derfor vil Regeringen iværksætte en udbygningsplan af elnettet og afdække, hvilke tiltag der skal understøtte rettidige og effektive investeringer. I regeringsgrundlaget nævnes fleksibelt elforbrug og ændret netregulering som mulige løsninger.

DI Energi inviterer medlemmer til en drøftelse i Energipolitisk Forum. Hvad er de politiske ambitioner i regeringsgrundlaget, og hvordan vil udbygningen foregå i praksis. Hør om planerne og tilkendegiv din mening om, hvordan fremtidens elnet skal se ud, og hvordan vi får det bygget. Energipolitisk Forum er talerør for branchens perspektiver og løsninger på området til Danmarks nye regering og Folketingets politikere.

PROGRAM

  • 14:00 Velkomst og introduktion

   Louise Bank, Teamleder, DI Energi

  • 14:10 Overblik over de politiske ambitioner

   Morten Stig Hansen, kontorchef, Center for el, vand og VE på land, Klima-, Energi og Forsyningsministeriet

  • 14:30 Q&A

  • 14:40 Status på fremtidens behov for udbygning af det kollektive elnet

   Stine Grenaa Jensen, Vice President, Systemudvikling, Energinet

  • 15:00 Sammenspillet mellem regulering og udbygning

   Jens Fossar Madsen, Chief Executive Officer, Cerius Radius Elnet

  • 15:20 Workshop: Forudsætninger for etablering af fremtidens elnet

  • 15:40 Debat

  • 16:00 Tak for i dag

Mødet er et led i møderækken Energipolitisk Forum, som skaber overblik over regeringsgrundlaget for den nye regering og henter input fra virksomhederne til, hvordan målene kan omsættes til konkrete resultater til gavn for energibranche, erhvervsliv og samfund. Se mere om Energipolitisk Forum her. Se regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” her.