Arrangement

YES MINISTER!

Energipolitisk Forum i DI Energi tager det nye regeringsgrundlag under behandling ved en række temamøder i de kommende uger. Mandag den 30. januar skyder vi arbejdet i gang – og zoomer særligt ind på arbejdet i den nye nationale energikrisestab, NEKST.

Den nytiltrådte regering vil nedsætter en national energikrisestab, NEKST, som med inddragelse af relevante samfundsaktører skal:

  • Sikre en national koordinering af udrulningen af fjernvarme og andre indsatser, som har til formål hurtigst muligt at nedbringe forbruget af naturgas og erstatte det med vedvarende energi.

  • Identificere barrierer for de aftalte ambitioner for skalering af sol og vind på land samt havvind og anbefale regeringen eventuelle tiltag, der kan accelerere udbygningen.

  • Understøtte udbygning af elnettet de steder, hvor der allerede i dag er udfordringer med kapaciteten, og bidrage til, at udbygningen er på forkant med elforbruget og produktionen af strøm fra vedvarende energi.

Ved mødet giver Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard en orientering om det nye regeringsgrundlag med særlig vægt på prioriteter og arbejdsplan for den nye nationale energikrisestab, NEKST. Det drøftes, hvordan energibranchens og hele erhvervslivets prioriteter tænkes ind i arbejdet.

Mødet finder sted mandag den 30. januar 2023 kl. 10.00 – 12.00 i Industriens Hus, og der afsluttes med en sandwich.

Kom og få et overblik over regeringens planer og arbejdet i NEKST. Engagér dig i dialogen og giv dine prioriteter og holdninger til kende.

Se mere om DI Energis møderække i Energipolitisk Forum med fokus på det nye regeringsgrundlag her.

Se regeringsgrundlaget ”Ansvar for Danmark” her.