Arrangement

Sikker grøn omstilling

Seminar om sameksistens og synergi mellem forsvarsinteresser og energiproduktion Formiddagsmøde. Optakt til Energipolitisk konference samme eftermiddag.

DI Energi og Green Power Denmark inviterer i samarbejde med Ørsted og Terma en udvalgt kreds af interessenter til seminar om ’Sikker Grøn Omstilling’. Seminaret et lukket møde om formiddagen som optakt til eftermiddagens energipolitiske konference med titlen ”Sikker energi”.

Seminaret om formiddagen giver mulighed for at drøfte, hvordan skærpede hensyn til forsvar og sikkerhed ikke kommer til at stå i vejen for en markant udbygning med grøn energi, også på havet.

Hvordan ser trusselsbilledet og sårbarheden reelt ud for de storskala-energianlæg og energiøer, der skal etableres i Østersøen i de kommende årtier? Hvordan kan forsvaret og energisektoren samarbejde om at sikre både energiforsyningen og totalforsvaret? Hvor er de største sikkerhedsudfordringer, og hvordan kan de løses? Hvordan defineres og fordeles ansvaret mellem aktørerne, og hvilke krav til sikkerhed kan energi- og forsvarssektoren forvente i kommende projekter?

Det er nogle af de spørgsmål, som tages op ved indlæg og workshops blandt kompetente myndigheder og virksomheder ved seminaret.

Seminaret om formiddagen er et lukket møde for en mindre gruppe af inviterede interessenter. Tilmelding sker via linket til højre. 

Samme eftermiddag finder Energipolitiske Konference sted. Denne konference er åben og for en større kreds af virksomheder. Tilmelding til konferencen er mulig via dette link.

Bemærk, at seminar og konference har forskellige links til tilmelding.