Arrangement

Stiftende møde i Dansk Brint Alliance

Onsdag d. 20. april kl. 16:00-18:30 holder Brintbranchen og DI Energi lanceringsevent for det nystiftede alliance, Dansk Brint Alliance.

Med Dansk Brint Alliance vil vi sætte skub på udviklingen af PtX og grønne brændsler og sikre den danske førerposition på området.

Det stiftende møde afholdes i Industriens Hus, København, hvor du bl.a. kan møde Carsten Kissmeyer, Venstres energi- og forsyningsordfører, Marie Hindhede, afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet samt Jan Rispens fra Hamborg Renewable Energy Cluster. Hver især vil de fortælle om, hvordan de arbejder for og med brint, og der vil være rig mulighed for at stille uddybende spørgsmål til dem.  

Der vil også være lejlighed til at drøfte Dansk Brint Alliances fremtidige arbejde og prioriteter, og vi skal med afsæt i Carsten Kissmeyers oplæg have en opfølgning på den politiske aftale om den danske strategi for Power to X og grønne brændstoffer samt mulighederne for eksport til Tyskland.

Arrangementet afsluttes med et glas vin og mulighed for network.

Program

  • 16:00-16:15 Velkomst og introduktion ved Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi og Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen

   Formål og vision med Dansk Brint Alliance

  • 16:15-16:45 Marie Hindhede, afdelingschef i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

   Fra strategi til handling

  • 16:45-17:15 Carsten Kissmeyer, Venstres energi- og forsyningsordfører

   Siganturen i PtX-aftalen: Hvad gik Venstre til forhandlingerne med, hvad lykkedes, og hvor skal vi hen, og er ambitionerne høje nok?

  • 17:15-17:45 Jan Rispens, director Hamborg Renewable Energy Cluster

   Germany’s work and visions with green hydrogen

  • 17:30 Vin og netværk