Netværk

Energinetværket

Vil du være på forkant med, hvad energi- og klimapolitiske tiltag kan betyde for din virksomhed? Så er Energinetværket noget for dig.

Det afgørende for vores beslutning om medlemskab i DI Energi var at øge vores netværk eksempelvis igennem DI Energis Energinetværk. Netværk er ikke alene en rigtig god måde at få viden om markedet på, men faktisk også vores vigtigste måde at komme i kontakt med vores kunder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor. Ejer Harald Karlsen, Harald Karlsen Rådgivning

Som medlem af netværket får du:

  • Mulighed for at blive hørt og orienteret om begivenheder, nye politikker, analyser og begivenheder inden for energipolitik.
  • Mulighed for at udveksle erfaringer med andre af branchens aktører.
  • Løbende information om forhold af betydning for den danske og europæiske energi- og klimapolitik.
  • Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og netværksmøder.

Hvem er netværket for?

Netværket er for DI Energis medlemsvirksomheder med interesse for energi- og klimaområdet.

Hvad er emnerne?

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er energi- og klimapolitik, og fokus er, hvordan dette kan påvirke din virksomhed.

Tidligere har netværksmøder f.eks. fokuseret på afgifter, tilskud,overskudsvarme,  solenergi, Forsyningsstrategien, Energikomissionens analyser og Energiaftalen for perioden efter 2020. 

Har du et emne, som du ønsker, at netværket tager op så kontakt chefkonsulent Kristian Nielsen i DI Energi på krni@di.dk eller på 3377 3345.

Møder og arrangementer

Der afholdes mindst fire møder i netværket hvert år, og vi bestræber os på, at have en vis geografisk spredning i, hvor møderne afholdes.

Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Foreløbigt er følgende arrangementer planlagt:

Sol over Danmark – sommerstatus for solenergi
  • Mandag den 29. august
Seminar: Udbygningsplan for VE (TBA)
  • Tid: Ultimo september
Webinar (TBA)
  • Tid: Ultimo november
Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3345
  • Mobil +45 5213 2375
  • E-mail krni@di.dk