Netværk

Innovationsnetværket

Vil du have indsigt i, hvad ny viden og teknologi på energiområdet betyder for din virksomhed? Så er det DI Energis Innovationsnetværk måske noget for dig.

Netværk og samarbejde er vejen frem. Igennem DI Energi får vi et stærkt fagligt netværk, hvor vi som lille virksomhed kan påvirke og følge udviklingen i den danske energisektor. Via DI Energi kan ARO dele viden og erfaringer med andre ligestillede virksomheder Adm. direktør Michael Sørensen, ARO Maskinfabrik

Som medlem af netværket får du:

* Mulighed for at blive hørt og orienteret om nye politikker, analyser, begivenheder og finansieringsmuligheder til innovation, forskning og demonstration på energiområdet.

* Adgang til videndeling på tværs af teknologiområder og alle dele af værdikæden fra forskning til markedet. 

* En chance for at sætte øget fokus på kommercialisering af ny viden på energiområdet.

* Løbende information om forhold af betydning for dansk og europæisk forsknings- og innovationspolitik.

* Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og netværksmøder.

Hvem er netværket for?

Netværket er for medlemmer af DI Energi med interesse for innovation, finansiering, forskning, udvikling og demonstration.

Temaerne

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er innovation, forskning, udvikling, demonstration og kommercialisering af ny viden på energiområdet.

Tidligere emner har f.eks. været energilagring og digitalisering.

Har du et emne, som du ønsker, at netværket skal tage op, så bedes du kontakte chefkonsulent Sune Thorvildsen i DI Energi på sunt@di.dk eller på 3377 3534.

Møderne

Der vil blive afholdt mindst to netværksmøder hvert år. Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Sune Thorvildsen

Sune Thorvildsen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk