Netværk

Innovationsnetværket

Vil du have indsigt i, hvad ny viden og teknologi på energiområdet betyder for din virksomhed? Så er det DI Energis Innovationsnetværk måske noget for dig.

Som medlem af netværket får du

  • Mulighed for at blive hørt og orienteret om nye politikker, analyser, begivenheder og finansieringsmuligheder til innovation, forskning og demonstration på energiområdet.
  • Adgang til videndeling på tværs af teknologiområder og alle dele af værdikæden fra forskning til markedet.
  • En chance for at sætte øget fokus på kommercialisering af ny viden på energiområdet.
  • Løbende information om forhold af betydning for dansk og europæisk forsknings- og innovationspolitik.
  • Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og netværksmøder.

Hvem er netværket for?

Netværket er for medlemmer af DI Energi med interesse for innovation, finansiering, forskning, udvikling og demonstration.

Temaerne

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er innovation, forskning, udvikling, demonstration og kommercialisering af ny viden på energiområdet.

Tidligere emner har For eksempel været energilagring og digitalisering.

Møderne

Der vil blive afholdt mindst to netværksmøder hvert år.

Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk