Netværk

Markedsnetværket

Interesserer du dig for eksport, international markedsudvikling og kommercielle kontakter i udlandet? Så er DI Energis Markedsnetværk måske noget for dig.

Jeg vil gerne fremhæve DI Energis eksportfremstød både i form af besøg af delegationer i Danmark såvel som arrangerede eksportfremstød i vigtige samarbejdslande. Det har stor værdi for Danmark. Adm. direktør Claus Madsen, ABB A/S

Som medlem af netværket får du:

* Viden om internationale markedsmuligheder

* Adgang til væsentlige politiske og kommercielle beslutningstagere

* Videndeling på tværs af energibranchen, danske myndigheder, ambassader og finansieringsinstitutioner

* Nyhedsmails med overblik og invitation til internationale aktiviteter med fokus på energi og cleantech.

* Mulighed for at præge DI Energis arbejde for at fremme branchens internationale gennemslagskraft.

Hvem er netværket for?

DI Energis Markedsnetværk er for medlemmer af DI Energi med interesse for eksport og international forretningsudvikling.

Hvad er emnerne?

Netværket består af tre elementer:

1) Møder, hvor netværket tager særlige emner op til drøftelser. Udgangspunktet er internationale markedsmuligheder, der belyses gennem oplæg fra vidende og centralt placerede ressourcepersoner, eksperter, myndigheder og virksomhedsrepræsentanter.

2) Markedsrettede aktiviteter, hvor medlemmerne bringes i kontakt med udenlandske beslutningstagere ved dialogmøder, udstillinger og andre virksomhedsfremstød rettet mod internationale kunder og kontakter.

3) Løbende information om DI’s portefølje af internationale aktiviteter og andre initiativer og muligheder af relevans for energibranchens internationale afsætning.

Tidligere temaer har været med fokus på markedsmuligheder, strategier og eksportprogram i Tyskland og Dansk-Mexikansk energisamarbejde.

Er der emner, som du ønsker at drøfte eller behandle i netværket, så kontakt chefkonsulent Hans Peter Slente i DI Energi på hps@di.dk eller på 2949 4594.

Møderne

Der vil blive afholdt mindst to netværksmøder hvert år. Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Temaer og datoer i 2018

* Danmarks grønne brand. Værdien af Danmarks grønne brand for virksomheder og samfund. Hvordan kan du bruge det? (Dato fastsættes snarest).

Derudover afholder DI Energi løbende internationalt rettede markedsaktiviteter.

Hans Peter Slente

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3722
  • Mobil +45 2949 4594
  • E-mail hps@di.dk