Arrangement

10 GIGA PÅ TAVLEN

Kick off til samtaler om konkrete tiltag, der sikrer den nødvendige udbygning af vedvarende energi på land

Alle går og venter på mere grøn energi, mens der i realiteten sker for lidt. Vi er nødt til at tage snakken med hinanden om behovet og mulighederne for at accelerere udbygningen af vedvarende energi på land.

På tværs af interessegrupper – politikere, naboer, naturorganisationer, lokalsamfund, jordejere, kommuner og industrien – skal dialogen i gang, hvis Danmark skal have en chance for at nå 2030-målet.

Derfor inviterer Dansk Industri og Kraka Advisory til kick off-konference, hvor vi sætter bevægelsen i gang for sammen at finde løsninger på en af tidens allerstørste opgaver, nemlig grøn omstilling af samfundet.

Kommunernes Landsforening og en række naturorganisationer, Hedeselskabet, Fulgeleværnsfonden og Den danske naturfond, bakker op om initiativet, der bidrager til mere vedvarende energi på land. Udgangspunktet er, at alle parter vinder ved at gå konstruktivt ind i den grønne omstilling. Danmark har store politiske ambitioner om, at VE-produktionen på land skal firedobles inden 2030, og derfor skal udbygningen accelereres. Med økonomiske incitamenter kan det ske hurtigt og effektivt og samtidig sikre alle berørte parter en gevinst.

På konferencen får vi indblik i behov og muligheder for at accelerere udbygningen af mere vedvarende energi på land og en præsentation af Kraka Advisorys model, der giver 10 gigawatt på fem år. Vi viser, at det er muligt at tilgodese både naturen og udbygningen af vedvarende energi på land - faktisk er ambitionen at vi kan få mere natur, og kommende energianlæg fylder meget mindre, end mange tror. Det er en god nyhed for både naboer og natur.

Dansk Industri og Kraka Advisory sætter med konferencen skub i denne bevægelse sammen med forskellige parter, der bidrager med indsigt i forskellige hensyn. For brug af landets arealer kræver prioriteringer, og god arealplanlægning er derfor i høj grad afhængig af borgerinddragelse og udstrakt naturhensyn, så både naboer, jordejere, lokalsamfund og naturen bakker op om nødvendige tiltag for at realisere målsætninger.

Tilmeld dig konferencen og vær med, nå vi åbner ballet til en række samtaler, der skal give os 10 GIGA PÅ TAVLEN.

Program

  • 13.00 Velkomst

   ved Lars Sandahl Sørensen, Adm. direktør, Dansk Industri

  • 13.10 Præsentation af initiativet 10 GIGA på tavlen, inklusive en incitamentsmodel

   ved Peter Mogensen, direktør i Kraka Advisory

  • 13.30 Klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, bidrager via videolink med en politisk kommentar

  • 13.35 Samtalen begynder – Naturen får en stemme. Karin Cruz Forsstrøm interviewer Fugleværnsfonden, Hedeselskabet og Den Danske Naturfond

  • 14.00 Kommunernes Landsforening og Landbrug & Fødevarer får ordet – Karin Cruz Forsstrøm stiller opfølgende spørgsmål.

  • 14.15 Paneldebat om gevinstdeling i modellen – herunder modellens principper og udmøntning af gevinstdeling.

   Panel: Siemens Gamesa Renewable Energy A/S; Peter Esmann, Better Energy; Peter Bjerregaard , Polytech; Mads Kirkegaard, Kommuners Landsforening; Stine Johansen

  • 14.40 Opsamling og næste samtaler Dansk Industri og Kraka Advisory