Webinar

Gasforsyningssituationen

Der er en usikkerhed på gasforsyningen som vi ikke har set før og Dansk Industri holder derfor webinar med målrettet information til gaskunder på myndighedernes liste over ikke-beskyttede gaskunder

Usikkerhederne i gasforsyningen og konsekvenser ved afbrydelse af russiske gasleveringer belyses for de største gaskunder gennem oplæg og drøftelse med de vigtigste myndigheder og aktører på gasforsyningen.

Energistyrelsen, andre relevante myndigheder, gasinfrastrukturselskaber og energiselskaber vil deltage i forummet med relevante informationer og svar på jeres spørgsmål.

Information om gasforsyningssituationen varetages af Kristian Nielsen fra Grøn Gas under DI Energi. I er velkomne til at tage fat i Kristian, hvis der er brug for nærmere oplysninger. Kontakt Kristian direkte på telefon 3377 3345 eller på e-mail krni@di.dk.

Program:

9:00 – 9:05 Velkomst ved Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi
9:05 – 9:25  Energistyrelsen om gasforsyningssituationen ved Martin Hansen, vicedirektør i Energistyrelsen
9:25 – 9:45 Energinets rolle og take på gasforsyningssituationen, Christian Meiniche, chefingeniør Energinet
9:45 – 10:05  Ørsteds perspektiv på gasforsyningen og gaspriserne, Peter Biltoft-Jensen, Head of Regulatory Affairs Ørsted
10:05 – 10:25 Miljøstyrelsen om tilladelsesproces ved overgang til andet brændsel, Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen
10:25 – 10:45 

Sikkerhedsstyrelsen om tilladelsesproces ved overgang til andet brændsel, Søren Muff, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

10:45 – 11:00  Spørgsmål, debat og opsamling.