Webinar

Bæredygtig finansiering

EU-kommissionen er på vej med en taksonomi for bæredygtig finansiering der skal være md til at realisere de politiske ambitioner om 55 pct. CO2-reduktion og klimaneutralitet i 2050. Kommissionen har dermed taget vigtige skridt for at mobilisere finansiering af en bæredygtig udvikling og fremtid.

For at leve op til de politiske målsætninger på energiområdet er der behov for mere privat kapital. Formålet med taksonomiforordningen er at harmonisere regler for, hvilke økonomiske aktiviteter der kan karakteriseres som bæredygtige på tværs af Unionen. Overordnet set står taksonomien på to ben. For det første skal den give et her-og-nu billede af en virksomheds niveau af bæredygtighed og på den anden side skal den også kunne give en indikation af, hvor virksomheden er på vej hen på bæredygtigheds-spektret.

Den 4. maj kl. 12.30-14.00 tager Erhvervslivets Klimaalliance dig gennem de vigtigste elementer i taksonomien og hvilke krav I som virksomhed skal leve op til.

Program

  • Velkomst

   Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi & Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

  • Hvad er taksonomien for bæredygtig finansiering og hvad går den ud på?

   Seniorchefkonsulent Andreas Brunsgaard, DI

  • Virksomhedscase: Ørsted A/S

   Senior Lead Regulatory Advisor, Peter Gylling Krusaa, Ørsted A/S

  • Rapporteringskrav og scope

   Fagleder Kristian Koktvedgaard, DI

  • Afrunding

   Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi & Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Publikationer

Præsentationer fra webinaret

Download