Webinar

Webinar: Fra kul- til klimaunion

Erhvervslivets Klimaalliance inviterer til webinar om fremtidens klima- og energipolitik i EU og Danmark tirsdag den 5. maj

Efter en årrække præget af finanskrise, Brexit og nu en sundhedskrise, kan den grønne omstilling både bidrage til økonomisk vækst og binde Europa tættere sammen igen. Fra kul- til klimaunion. Potentialet er stort og før Covid19 var ambitionerne til at tage og føle på med såvel dansk klimalov og klimamål som en europæisk green deal. Men er der fortsat liv i ambitionerne og er de høje nok til at gøre EU klimaneutralt i 2050?

Vær med, når erhvervslivets klimaalliance tager temperaturen på europæisk klimapolitik og stiller spørgsmål som: Hvordan sikrer vi samspil i klimapolitikken trods forskellige forudsætninger og ambitioner i de europæiske medlemslande? Hvordan kan Danmark og dansk erhvervsliv bidrage til at gøre EU klimaneutralt? Og hvordan kan den europæiske klimaindsats bidrage til danske klimamål, dansk vækst og værdiskabelse i dansk erhvervsliv – på vej ud af sundhedskrisen?

Program:

• Velkomst
• Elektrificering er nøglen til et grønt Europa
Kristian Ruby, generalsekretær, Eurelectric
Er den europæiske lovgivning ”fit for purpose” i forhold til et klimaneutralt Europa?
Christian Zinglersen, direktør EU’s energiagentur
• European Green Deal og vejen til et klimaneutralt EU i 2050
Ditte Juul Jørgensen, generaldirektør DG Energy EU-Kommissionen
• Fælles om omstillingen - hvordan får vi hele Europa med?
Morten Helveg, MEP Europa-Parlamentet
• Afrunding og tak for i dag