Webinar

Gasseminar for industrien

Tag med når DI Energi inviterer til gasseminar for industrien den 28. maj kl. 13.00-17.00.

Dansk Industri Energi afholder i samarbejde med gassektoren en spændende temaeftermiddag opdelt i to dele:

Del I giver et indblik i industriens behov for gas, Energistyrelsens arbejde med gasstrategien og udsyn for gasanvendelse i industrien, og en fagligt interessant case med Rockwools konvertering til biogas.

Del II fokuserer på en række tekniske forhold om anvendelsen af gas, herunder sikkerhed, gaskvalitet, sensor for gaskvalitet, og hvilken hjælp gassektoren tilbyder i forhold til sikkerhed og tekniske problemstillinger ved gasanvendelse.

Mødet er på grund af COVID-situationen planlagt som Hybrid event, og der vil være mulighed for at deltage ved fysisk fremmøde eller online, hvor man kan  stille spørgsmål til eksperterne på chatten. OBS! Mødet er ændret til 100% online event.

 

Tilmeldingsfristen er den 27. maj.

  • 13.00 Velkomst ved DI Energi til denne dag i gassens tegn

  • 13.05 Industriens behov for (grøn) gas

   DI

  • 13.15 Gasstrategien og industrien

   Jane Glinvad, Energistyrelsen

  • 13.35 Rockwoll’s konvertering til biogas

   Anker Blom Nielsen

  • 13.55 Opsamling af spørgsmål fra chatten

   Per G. Kristensen, DGC

  • 14.40 Sikkerhedsforhold ved brug af gas

   Jytte Skytte, DGC

  • 15.00 Gaskvalitetsregulering – hvad bringer fremtiden?

   Jesper Bruun Munkegaard Hvid, Energinet

  • 15.20 Variation i dansk gaskvalitet

   Leo van Gruijthuijsen, DGC

  • 15.40 Case story: Sensor for gas quality

   Bart Riemens, Bright Sensors

  • 15.55 Hjælp til industri, som har særlige problemstillinger i forhold til sikkerhed og gaskvalitet

   Mette Dam Jensen, Evida

  • 16.10 Opsamling af spørgsmål fra chatten

   Per G. Kristensen, DGC

  • 16.20 Afrunding på dagen

   DI