Webinar

#strømtilbil – Udbygning af den danske ladeinfrastruktur

70 pct. CO2-reduktion i 2030 og et lavemissionssamfund i 2050 kræver omgående grøn omstilling af transportsektoren. Elbiler er en afgørende del af løsningen. For at få flere elbiler ud på vejene, er det nødvendigt, at der sker en udbygning af den danske ladeinfrastruktur og det er derfor vigtigt, at der kommer en hurtig afklaring på dette.

Tag med når Erhvervslivets Klimaalliance inviterer Eldrup–kommissionen og en række danske virksomheder til en dialog om ønskelige scenarier og mulige udfordringer for succesfuld udbygning af den danske ladeinfrastruktur.

Baggrund

Den daværende regering nedsatte i februar 2019 en kommission (Eldrup–kommissionen) til at levere en strategi, der kan sikre den grønne omstilling af personbilerne. Eldrup–kommissionen leverede i starten af september 2020 den første del af rapporten, som blandt andet indeholdt forskellige afgiftsmodeller for grøn bilbeskatning. Den anden og sidste del af rapporten blev offentliggjort den 12. februar 2021.

 

  • Velkomst

   Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi & Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

  • Eldrup Kommissionens anbefalinger til udbygning af ladeinfrastruktur

   Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler Anders Eldrup

  • Barrierer ved brug af elbiler i erhvervssammenhæng

   CEO Carsten Aastrup, Dantaxi 4x48 A/S

  • Løsninger på ladeinfrastruktur

   CEO Casper Kirketerp Møller, Clever ApS

  • Adgang til offentlig ladeinfrastruktur i byen

   CCO Michael Lamberth, OK a.m.b.a.

  • Afrunding

   Viceadm. direktør Anders Stouge, Dansk Energi & Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi

Eldrup-Kommissionens anbefalinger

Læs 2. delrapport ”Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur” af Kommissionen for grøn omstilling af personbiler.

Læs mere

Bente Kruckenberg

Praktisk ansvarlig

 • Direkte +45 3377 4626
 • Mobil +45 2191 6921
 • E-mail bekr@di.dk

Rikke Sophie Lassen

Fagligt ansvarlig

 • Direkte +45 3377 3652
 • Mobil +45 2870 9232
 • E-mail risl@di.dk