Webinar

Tilskud til energibesparelser

Ny chance for tilskud til energieffektivisering i januar.

Procesindustrien, DI Fødevarer Fremstillingsindustrien og DI Energi holder fælles webinar 8. december med fokus på Energistyrelsens Erhvervspulje.

Energistyrelsen åbner umiddelbart efter nytår for årets første ansøgningsrunde under Erhvervspuljen, der yder tilskud til grønne omstillingsprojekter med fokus på energieffektivisering i virksomheder.

Det er ikke småpenge, der er i spil. Der er 600 mio. kr. i tilskudspuljen i 2022, der kan søges over fem ansøgningsrunder i 2022. Fristen for at indsende den relativt simple fase 1-ansøgning er 4. januar kl. 12, mens den uddybende dokumentation (fase2-ansøgningen) skal indsendes senest 15. marts.

Der er særdeles gode muligheder for at komme igennem med ansøgningen, da der ved de tidligere ansøgningsrunder har været flere midler end godkendte projekter, så der er stor chance for gevinst. En anden positiv ting er, at Energistyrelsen har udviklet en række standardløsninger, der gør det langt mere simpelt at ansøge om tilskud til mindre projekter, f.eks. med fokus på belysning, brændselskedler eller komfortventilation.

Du kan få gode råd om ansøgningsarbejdet og svar på alle dine spørgsmål ved at deltage på DI’s webinar 8. december kl. 10.00-11.15 med efterfølgende mulighed for individuel rådgivning.

Vi har været heldige at få Andreas Steno fra Nordea til at give et oplæg om de høje energipriser som afslutning på webinaret.

I forlængelse af webinaret kan du få gratis og individuel konsultation på 15 minutter med en energirådgiver fra EnergySolution, Viegand Maagøe, Dansk Energirådgivning eller EBAS. Konsultationerne er gratis og bookes i forbindelse med din tilmelding til DI's webinar.

Kontakt Kristian Nielsen, krni@di.dk, hvis du ønsker et ansøgningsskema til tilmelding til konsultation ved energirådgivere.

Program

  • 10:00 Velkomst og introduktion

   Kristian Nielsen, DI Energi

  • 10:05 Mulighederne i Erhvervspuljen

   Vincent Rudnicki, Energistyrelsen

  • 10:20 Indblik i og gode råd til ansøgningsarbejdet

   Christian Caspersen, Ebas

  • 10:35 Erfaringer med brug af Energistyrelsens Erhvervspulje

   Irina Volovick, NLMK DanSteel A/S

  • 10:50 Opsamling

   Kristian Nielsen, DI Energi

  • 11:00 Slut