DI Energi

100 pct. grøn gas i 2027

På DI’s topmøde 2022 præsenterede Dansk Industri en handleplan for, hvordan Danmark kan køre på 100 pct. grøn gas allerede i 2027. Grøn gas er et afgørende værktøj, hvis Danmark skal være drevet udelukkende af grøn energi i 2030. Mere grøn gas vil også medvirke til en øget forsyningssikkerhed.

De vigtigste pointer fra udspillet

Effektivisering

En stor del af DI’s plan handler om, at der skal ske en effektivisering af de processer, der leder op til, at man kan opføre biogasanlæg. Myndighederne skal koordinere de forskellige processer og arbejde parallelt for at reducere de flaskehalse, som er tilknyttet f.eks. godkendelsesprocedurer.

Fremrykning af udbud

DI foreslår, at regeringen fremrykker samtlige udbud om biogas, så de senest er afholdt i 2026. I dag lægger udbudsmodellen op til, at det sidste udbud skal holdes i 2029. Det er for sent, hvis Danmark skal nå målet om 100 pct. grøn energi i 2030.

Nye regler

Der skal indføres en garanti for, at alle biogasanlæg kan injicere hele deres produktion i gasnettet senest et år efter, at den første biogas bliver tilsluttet. Dertil skal der præsenteres nye afregningsmodeller for producenterne til gasnettet, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på fremtidssikring og fastprisaftaler for tariffer.

Relateret indhold