DI Energi

Grøn Gaskonference 2023

Den 26. januar 2023 var den grønne gassektor og den fulde værdikæde samlet i Dansk Industri til årets Grønne Gaskonference

Energi- og forsyningskrisen var et vigtigt emne der fyldte formiddagen ud. De mange oplægsholdere fra Energistyrelsen, infrastrukturselskaberne og danske virksomheder  debatterede og fortalte blandt andet om,  hvordan vi tackler udfordringerne på det internationale gasmarked, samt hvad vi kan stille op næste år, særligt hvis  vinteren bliver endnu strengere end i år.

DI Energis direktør, Troels Ranis, indledte dagen med at sende en klar politisk appel: 2023 er det mest afgørende år for vigtige beslutninger, hvis vi vil være fri af russisk gas og have 100 pct. dansk og klimavenlig gas i 2027. Denne bold greb Ole Hvelplund fra Nature Energy, da han fortalte om, hvorfor det er vigtigt at koordinere indsatser på tværs af hele gasområdet, og hvordan Danmark allerede er enestående på biogasområdet i Europa, hvor over en tredjedel af gassen i gasnettet allerede er biogas.

Martin Hansen fra Energistyrelsen lagde vægt på vigtigheden af biogas. Gaskrisen er ikke aflyst, selv om vi har haft en varm vinter. For at klare næste vinter mangler vi stadig 27 mia. m3 gas for at nå i balance.

Efter disse og andre oplæg fortalte Danish Crown om deres ambition om at omstille til en mere klimavenlig produktion, og hvordan denne vej går gennem biogassen. De har nemlig ca. 216.000 tons materiale fra slagtning, som man faktisk kan lave biogas af. Ligeledes fortalte Rockwool, hvordan biogas er afgørende for en grøn omstilling af industrien og for at nå klimamålene.

Konferencen sluttede med at tage et kig på fremtidsperspektiverne for biogas. Jacob Krogsgaard fra Everfuel spurgte både ind til og fortalte om, hvordan man skaber et aftagermarked for fremtidens grønne gasser og brændsler såsom PtX. Og hvad kombinationen mellem PtX og biogas er. Efter ham fulgte Henrik Stiesdal, der blandt andet trak paralleller fra biogas, til dengang man skød vindmølleeventyret i gang.

Konferencen gav mange spændende indsigter i biogassens potentiale, og DI glæder sig allerede til at gentage succesen igen til næste år.

Nedenfor kan du se alle oplægsholdernes præsentationer.

Relateret indhold