DI Energi

Grøn varme fra grøn gas til danske boliger

Biogas kan i løbet af 2 år sikre grøn omstilling og forsyningssikkerhed for danske husholdninger til samme pris som fjernvarme, lover Nature Energy.

Biogas til 200.000 husstande

Nature Energy tilbyder at forsyne 200.000 husstande med biogas i stedet for naturgas via gasnettet. Det er en nem løsning for husholdningerne, der i givet fald slipper for håndværkere, gravearbejde og at skulle investere i en ny forsyningskilde, som det er tilfældet ved et skifte til fjernvarme eller varmepumpe. Den grønne gas kan leveres i løbet af 1½ til 2 år fra helt nye biogasanlæg. Nature Energy lover, at levere biogassen til en pris på 22.500 kr. pr. husstand under forudsætning af, at der ikke skal betales CO2-afgift af biogassen.

Politikerne skal handle nu

Lige nu mangler 400.000 husstande med gasfyr et grønt alternativt til den fossile naturgas, og ifølge regeringen skal de senest i 2035 skal alt gas til rumvarmen være udfaset og overgå til enten fjernvarme eller varmepumpe. Men det er svært at finde hænderne til de store anlægsarbejder, der også ser ud til at stige i pris. Derfor er det også op til politikerne at tage i mod den eneste realistiske mulighed for hurtig grøn omstilling og prissikring af gaskundernes boligopvarmning. Det bør være en hasteopgave for de nye energi- og skatteministre at få den sag på plads.

Politikerne skal ikke stoppe hos husholdningerne. Industrien og særligt den energiintensive del har stærkt brug for de høje temperaturer og grønne omstilling som biogassen kan levere. En opfordring lyder derfor på, at tilpasse de kommende CO2-afgifter, så industrien ikke kommer til at betale CO2-afgift for biogas. Dokumentationen for forbrug af biogas opnås nemt gennem erhvervelse og annullering af biogascertifikater

Folketinget bør give en generel CO2-afgiftsfritagelse for biogas leveret via det eksisterende gasnet – for husholdninger såvel som for erhverv. Hvis politikerne vil, kan vi have 100 pct. grøn gas til danske gaskunder senest i 2027.

Læs mere om Nature Energy’s forslag på Nature Energy lancerer ambitiøs forsyningsplan og vil opvarme op til 200.000 danske husstande med biogas

Relateret indhold