01.09.15 DI Energi Månedens medlem

Aalborg Portland

I denne måned er Aalborg Portland månedens medlem i DI Energi.

Managing Director Michael Lundgaard Thomsen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Aalborg Portland er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi.

Foto: Aalborg Portland

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Aalborg Portland? 

Aalborg Portland A/S er en af nordens største producenter af cement og beliggende i Aalborg.

Aalborg Portland kunne sidste år fejre 125 års jubilæum. 125 år, hvor vi har været på forkant med udviklingen inden for cement og i vid udstrækning har haft en totalt dominerende markedsposition. Men også 125 år med skiftende økonomiske realiteter, hvor især de sidste 10 år har stillet store krav til forandringsparathed og international konkurrence i et politisk miljø med øget fokus på klima, ener-gieffektiviseringer og afgifter.

2) Hvad optager jer netop nu?                                                                  

Efter år præget af finanskrise, ser vi de spæde tegn på opsving. Vi har gode vækstmuligheder lige nu med øget salg af vores hvide cement i særligt USA samt flere større infrastrukturprojekter i Danmark, herunder især Femern-forbindelsen. Derfor har vi hele tiden fokus på produktudvikling og kvalitet, så vi kan imødekomme nye krav fra kunder og marked.

Indadtil er energi- og CO2-forbedringsprojekter for fabrikken et stort fokusområde, og vi har flere op-timeringsprojekter i gang og har sat ambitiøse miljøforbedringsmål. Vi arbejder bl.a. med øget fjern-varmeproduktion ved fremstilling af den hvide cement og med stigende brug af affald og alternative brændsler ved fremstilling af den grå cement.

Derudover er vi midt i en komplet revurdering af vores miljøgodkendelse, som alt andet lige vil give en række udfordringer i forhold til BAT. Vi tror på, at vi i højere grad end i dag vil kunne indgå i samfundets fødekæder på andre måder end ved produktion og salg af cement. Det er en inspirerende ambition for os.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vi står foran flere investeringer i vores fabrik, maskiner, faciliteter og medarbejdere de kommende år. Det giver nogle fantastiske muligheder for at optimere på en lang række områder, herunder miljø, energi - særligt vedvarende energi - og afsætning gennem en langsigtet planlægning af fabrikkens layout.

Hvis vi for alvor skal sætte skrub i vores investeringsprojekter kræver det naturligvis et stærkt fokus på omkostninger, så vi kan øge vores konkurrencekraft og sikre den nødvendige indtjening til at kunne foretage investeringerne. 

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

I dag befinder vi os ikke længere i et ”beskyttet” marked. Vores største udfordring er derfor at dreje virksomhedens blik ud mod markedet og omdanne en traditionelt indadvendt produktionsvirksomhed til en udadvendt, konkurrencerettet og dynamisk virksomhed.

En bevægelse, som har været godt i gang de sidste 10 år og som flytter Aalborg Portland fra en traditionel ”sort” cementproducent til en ”grøn” genanvendelsesindustri. Managing Director Michael Lundgaard Thomsen

Vores største udfordring må derfor være at få prioriteret de vigtigste processer og projekter til at drive denne forandring frem i en hastighed, hvor vi kan følge med, med de økonomiske og menneskelige ressourcer, som vi har til rådighed, samtidig med, at vi fortsat er konkurrencedygtige og på forkant i branchen.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Vores medlemskab af DI Energi er vores indgang til et fællesskab, som giver uvurderlig viden, spændende netværk og et centralt sparringscenter for alle elementer af vores industri. Gennem medlemskabet får vi dækket en række behov fra central behandling af politiske mærkesager inden for miljø og energi, til overenskomstforhandlinger og uddannelse af vores medarbejdere og meget mere.

Fakta om Aalborg Portland

Ejerskab: Cementir Holding i Italien, som er en international cement og betonvirksomhed.

Beliggenhed i Danmark: Aalborg

Antal medarbejdere i Ålborg: 320

Årlig produktion i Ålborg: 1.299.000 tons grå cement og 531.000 tons hvid cement.

Markeder: Eksporterer til hele verden.

Læs mere om Aalborg Portland på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret