01.11.15 DI Energi Månedens medlem

Aikan

I denne måned er Aikan månedens medlem i DI Energi.

Direktør Christian B. S. Christensen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Aikan er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi.

I 2009 overrakte statsminister Lars Løkke Rasmussen Venstres miljø- og klimapris til Solum Gruppen. Siden er Lars Christian Lilleholt (th.) blevet minister for energi, forsyning og klima. Prisen blev modtaget af direktør Christian B. S. Christensen (midt).

I 2009 overrakte statsminister Lars Løkke Rasmussen Venstres miljø- og klimapris til Solum Gruppen. Siden er Lars Christian Lilleholt (th.) blevet minister for energi, forsyning og klima. Prisen blev modtaget af direktør Christian B. S. Christensen (midt).

Foto: Hasse Ferrold

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Aikan? 

Aikan A/S er del af Solum Gruppen, som gennem siden 1986 har udviklet metoder til at håndtere ressourcer på afveje. Fokus for virksomheden er Aikan-teknologien, som kan skabe værdi på basis af husholdningsaffald og andre biologiske restfraktioner. Vores slutprodukter er biogas og næringsrig deklareret kompost, som kan erstatte importeret kunstgødning.

Teknologien vi har udviklet er unik og patenteret. Den er baseret på et smart design med anvendelse af robust velkendt teknologi, og den er derfor yderst kosteffektiv. Det er Aikan-teknologien, som benyttes til håndtering af de biologiske affaldsfraktioner fra nu 10 sjællandske kommuner på Biovækst-anlægget ved Holbæk.

2) Hvad optager jer netop nu? 

Vi følger nøje med i udmeldingerne fra den nye regering, og vi er bekymrede over, at der ikke er fokus på at sikre gode rammebetingelser i Danmark, som kan støtte eksporten. Vi skal leve af eksporten, og det er afgørende, at vi kan fremvise flere lokale referenceanlæg.

Vi har bygget Biovækst-anlægget ved Holbæk op til en solid business case. Vi fremviser det hvert år for et meget stort antal internationale gæster, og det er et godt eksempel på, at vi lokalt i Danmark har alle de fosforressourcer, vi har brug for - men vi har brug for flere referenceanlæg i Danmark. Den tidligere regerings ressourceplan var en klar udmelding, og den gav os håb. Det vi hører fra den nye regering er uklart, og det gør det svært for os at navigere.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Verden er klar til den teknologi, vi har udviklet, og der begynder også internationalt at være en bred forståelse for, at det er sund fornuft og giver god økonomi at passe bedre på klodens ressourcer. Direktør Christian B. S. Christensen

Vi har en veldokumenteret og færdigudviklet løsning, som kan etableres som selvstændig enhed eller udgøre et ekstra procestrin på både forbrændingsanlæg og konventionelle biogasanlæg.

Ud over en planlagt udvidelse af Biovækst-anlægget i Holbæk, satser vi på at etablere flere anlæg i Danmark, og vi er via vores amerikanske partner langt fremme med projektering af et muligt anlæg i Connecticut, USA.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

De barrierer vi møder er systemiske og strukturelle. Der er mange interesserer bundet i de gamle måder at gøre tingene på, og de politiske systemer er langsomme til omstille sig til, at håndtering af overskydende ressourcer udgør et reelt og potentielt lukrativt forretningsområde.

Vi er i høj grad afhængig af, at de cirkulære forretningsmodeller vinder indpas, og at der kommer en reel prissætning af klima- og miljøbelastningerne, de steder hvor de opstår. Udfordringen er dermed, om vi sammen med andre fremsynede virksomheder i tilstrækkelig grad formår at påvirke både den danske regering og EU til at træffe langsigtede beslutninger og sikre stabile rammer, som giver gode investeringsvilkår.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Vi er med i et forum, hvor vores stemme bliver hørt, og vi kan gøre vores indflydelse gældende. Det giver os også gode muligheder for at udbygge vores kollegiale netværk.

Vi ser det som en meget stor fordel, at DI Energi med stor vægt og dygtighed har været med til at sætte recirkulering og den cirkulære økonomi på den politiske dagsorden i Danmark.

Fakta om Aikan

Aikan A/S er et udviklingsskab ejet 100 pct. af Solum Gruppen, som er Danmarks største leverandør af kompost, vækstmedier og græsplejeprodukter. Siden 1999 har Solum Gruppen investeret mere end 45 mio. kr. i udviklingen af Aikan-teknologien.
 
Beliggenhed: Vadsby v. Hedehusene.

Antal medarbejdere i Solum Gruppen: ca. 40.

Læs mere om Aikan på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold