01.12.15 DI Energi Månedens medlem

Aktive Energi Anlæg

I denne måned er Aktive Energi Anlæg månedens medlem i DI Energi.

Adm. direktør Kim Jørgensen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Aktive Energi Anlæg  er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi. 

Foto:Aktive Energianlæg

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Aktive Energi Anlæg?

Aktive Energi Anlæg A/S – eller AEA som vi i daglig tale bliver kaldt - er en rådgivende totalentreprenørvirksomhed med speciale i at projektere og etablere fjern- og kraftvarmeanlæg samt kundetilpassede energianlæg.  Aktive Energi Anlæg A/S arbejder i krydsfeltet mellem rådgivning, optimering og etablering. Vores erfaringer spænder vidt.

Vi har opgaver lige fra opbygning af elkedelanlæg, etablering af solvarmeanlæg, installation af varmepumper, opførelse af kedelanlæg til biomasse og gas/olie, samt gasmotorudskiftning på kraftvarmeværker. Vi udfører også rådgivning til blandt andet industrivirksomheder og gartnerier i tilknytning til de svære valg mellem anlægsoptimering, udskiftning og meget mere.

AEA tilbyder projektering, installation og idriftsættelse af anlægget, enten i delentrepriser eller totalentrepriser. AEA samarbejder med danske og/eller udenlandske producenter af energitekniske komponenter og løsninger. Deres mangeårige erfaringer kombinerer vi med vores egen ekspertise indenfor optimering af varmeproduktionsanlæg. Det kunne for eksempel være i kombination med varmepumper. Det er sådan vi sikrer, at vores kunder får den bedst mulige løsning – både teknisk og (drift-)økonomisk set.

2) Hvad optager jer netop nu? 

At skabe rentable fremtidssikrede energiproduktionsanlæg, som sikrer vores kunder en optimal produktionspris på deres energi. Vi hjælper kunderne med at finde løsninger, som tilfredsstiller både økonomien og alle de formelle krav, der er til energiløsninger i Danmark. Energiproduktion og forsyning er jo en meget reguleret sektor med masser af regler, krav, afgifter og tilskud. AEA er garant for, at kunderne altid får skruet gode tekniske løsninger sammen, som tager hensyn til anskaffelsespris, tilbagebetalingstid og driftsomkostninger.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år? 

Klart at underbygge den grønne omstilling i den danske energisektor med bidrag af forskellige tekniske karakterer.

AEA har i de seneste år deltaget i opførelsen af store solvarmeanlæg i fjernvarmesektoren, som medvirker til at finde et billigere alternativ til naturgassen. Etablering af storskala solvarme er et eksempel på anvendelse af en teknologi styret af afgifter og tilskud. Energi fra solen er ikke afgiftsbelagt og første års varmeproduktion kan medregnes i de energibesparelser, det enkelte fjernvarmeværk er pålagt at finde.

AEA ser kommende muligheder i anvendelse af store varmepumper i fjernvarmesystemet. Alle er enige om, at det vil være effektiv grøn omstilling at anvende el fra vindmøller i varmepumper, som kan levere varme til fjernvarmesystemerne – men driftsøkonomien i varmepumper er imidlertid for dårlig. Skat på genbrugsvarme, høje skatter på el og specielt den meget omtalte PSO-betaling giver alt for dyr varme. Det skal der gøres noget ved, og når det sker, har AEA løsningerne klar. 

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

At tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere samt desuden hjælpe med løsninger af finansielle vilkår til opførsel af energiproduktionsanlæg.

Mange energiselskaber står over for at skulle investere i nye el- og varmeproduktionsanlæg i de kommende år. Uanset om der er tale om nye kedler baseret på træpiller og træflis eller eldrevne varmepumper, geotermisk varme eller andet, så skal der foretages store investeringer.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi? 

At vi hele tiden kan få opdateret vores viden omkring lovgivning og støttemuligheder til energiproduktion. 

DI Energi medvirker til at sikre de rette rammevilkår for ”vores industri”. Adm. direktør Kim Jørgensen

Fakta om Aktive Energi Anlæg

Aktive Energi Anlæg A/S beskæftiger 22 engagerede medarbejder inden for administration, salg, projektledelse, tegnestue og serviceafdeling.

Vi er bosiddende i Ikast og har hele Danmark som vores arbejdsplads.

Vi har samlet set mere end 100 års erfaring og har gennemført mere end 120 spændende projekter i de sidste 10 år.

Læs mere på om Aktive Energi Anlæg på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret