01.03.16 DI Energi Månedens medlem

Arcon-Sunmark

I denne måned er Arcon-Sunmark månedens medlem.

Adm. direktør Søren Elisiussen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Arcon-Sunmark  er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi. 

Foto: Arcon Sunmark

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Arcon-Sunmark? 

Arcon-Sunmark er verdens førende leverandør af storskala solvarme. Siden 1974 har vi installeret hundrede tusinder m2 solfangere i mange forskellige applikationer rundt omkring i verden. Her i begyndelsen af 2016 er det samlede tal lige ved at ramme 1 million m2 solfangerareal installeret i fjernvarmeværker, bryggerier, miner og erhvervsgartnerier.

Arcon-Sunmark er en dansk virksomhed med global gennemslagskraft. Danmark har altid været foregangsland, når vi taler vedvarende energi, og vi viser vejen med solvarme. Vi vil aldrig gå på kompromis med kvaliteten. Design, udvikling og en væsentlig del af vores produktion foregår i Danmark. Men med vores moderne produktionsanlæg i Vietnam har vi fået en logistisk fordel og en international tilstedeværelse, så vi er tættere på markedet. Kortere transport af udstyr og materialer kombineret med hurtigere kundeservice er blot et par af fordelene for miljøet og vores internationale kunder.

2) Hvad optager jer netop nu? 

Som markedsleder inden for storskala solvarme må vi hele tiden gå foran for at bevare vores position. F.eks. begyndte vi for nogle år siden at opstille de store solfangere på stålprofiler i stedet for de traditionelle betonfundamenter, og vi har udviklet det udstyr og kompetencer, det kræver. Så nu har vi en installationsløsning, der er hurtigere og smidigere end før – og samtidig er bedre for miljøet.

I disse år oplever vi, at anlæggene bliver større og større. Verdens pt. største solvarmeanlæg, som er beliggende i Vojens, er på 70.000 m2 solfangerareal – og vi forventer snart at se anlæg i størrelsesordenen 100.000 m2 eller mere. Så store ordrer kræver naturligvis en stor indsats fra alle afdelinger i Arcon-Sunmark – og med hvert nyt storskala anlæg skal der fokuseres på nye og smarte løsninger, som giver det optimale udbytte. Vi gør meget ud af at sikre, at ethvert anlæg er afpasset individuelt til det aktuelle behov – det kan være længde af solfangerrækker, miks af solfangermodeller, hældning på solfangerne – alt afpasset efter forholdene og formålet.

Med større og større projekter viser der sig hele tiden nye muligheder for at optimere og forbedre de forskellige dele og faser af vores leverance, for selv en lille forbedring kan give synlige resultater, når anlæggene bliver endnu større – og f.eks. er optimal integration, kvalitetssikring og driftsstrategi emner, vi i løbende videreudvikler. Vi lærer og forbedrer for hvert nyt, stort projekt vi udfører, og vores tekniske in-house team er selvfølgelig hele tiden i tæt kontakt med vores service- og installationsteam, så hver en detalje bliver tænkt igennem og evalueret – og ikke kun i designfasen.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Solvarme til fjernvarme har gennemgået en enorm udvikling i Danmark på mindre end 10 år. I 2007 var de største anlæg på omkring 8.000 m2, og i dag arbejder vi med anlægsstørrelser i omegnen af 100.000 m2. Det skyldes naturligvis, at solvarmeteknologien har bevist sig som sikker, stabil og økonomisk attraktiv. Vores højtydende solfangeranlæg giver ganske enkelt værdi for pengene, og energien er 100 % CO2 fri.

Der er store muligheder inden for eksport, og vi anser hele verden som vores marked.  Den opgave har vi allerede har taget godt hul på, så i de kommende år forventer vi at se en betydelig vækst i vores eksport.

Mens storskala solvarme i Danmark primært anvendes i forbindelse med fjernvarme, er der internationalt også et stort potentiale inden for industriel procesvarme. Eksempelvis inden for mineindustrien, hvor der til nogle processer er et meget stort energibehov. Dertil kommer, at minerne typisk ligger i øde ørkenområder, så alternativet er, at der skal transporteres store mængder dieselolie til minen, som afbrændes i kedelanlæg, som en af hovedvarmekilderne.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

De tiltag vi har gennemført de seneste år samt de store muligheder for vækst i udlandet stiller tilsvarende store krav til vores organisation, som i disse år undergår en kraftig udvikling. Det gælder lige fra praktiske områder som kontorfaciliteter til et stigende antal medarbejdere til en fuldautomatiseret produktion med ny teknologi, som produktionsmedarbejderne skal uddannes i.

Som den førende leverandør inden for solvarme i stor skala har vi et ansvar for at uddanne markedet i at efterspørge solvarmeløsninger. Selvom solenergi som ressource er en velkendt teknologi og der generelt er et godt kendskab til solvarme, så er der stadig mange, der ikke kender til det fulde potentiale. Solvarme i stor skala er miljøvenlig, effektiv og billig, hvilket gør den særdeles konkurrencedygtig over for traditionelle og fossile energikilder som kul og olie.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Danmark er kendt som et foregangsland inden for grøn teknologi. Det kræver en målrettet og ihærdig indsats at udbrede kendskabet til Danmarks grønne teknologier i udlandet.

Den største effekt opnås, når der arbejdes sammen og budskaberne er klare og tydelige.

DI Energi medvirker til at samle budskaberne og give dem styrke via målrettet kommunikation til udvalgte modtagere. Adm. direktør Søren Elisiussen

 På den måde står medlemsvirksomhederne stærkere i konkurrencen om opmærksomheden end ved kun at kommunikere som enkeltstående virksomheder.

Fakta om Arcon-Sunmark

Arcon-Sunmark er en sammenlægning af to af verdens førende virksomheder inden for storskala termisk solenergi – ARCON Solar og Sunmark.

I 2015 gik de to virksomheder sammen og skabte dermed verdens førende virksomhed inden for storskala termisk solenergi.

Hovedkvarter og produktion er beliggende i Skørping. Her arbejder størstedelen af de over 200 medarbejdere. Dertil kommer salgsafdelinger og  kontorer i Marstal, Tyskland og Østrig samt endnu et produktionssted i Vietnam.

Ejerskab: Arcon-Sunmark er 100 % ejet af VKR Holding, som samlet beskæftiger ca. 13.500 medarbejdere i mere end 40 lande.

ARCON Solar blev grundlagt i 1974 i Skørping syd for Aalborg og var en pioner i storskala solvarme med særlig fokus på løsninger til fjernvarme. ARCON Solar har installeret de største storskala solvarmeanlæg i Europa.

På baggrund af mere end 25 års erfaring og knowhow blev Sunmark etableret i 2008 på Ærø. Sunmark skabte en højt specialiseret produktion både i Danmark og Asien og har installeret mere end 200.000 m2 solvarmeanlæg.

Læs mere om Arcon-Sunmark på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret