01.06.16 DI Energi Månedens medlem

Aura Energi

I denne måned er Aura Energi månedens medlem i DI Energi.

Adm. direktør Carsten Höegh Christiansen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem AURA Energi er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi.

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er AURA Energi? 

AURA Energi er et konkurrencedygtigt energiselskab med godt 100.000 andelshavere og 300 medarbejdere. Vores hovedsæde og forsyningsområde er Østjylland, men vi driver virksomhed i hele Danmark. Vi beskæftiger os med elinstallation, energirådgivning, elhandel, fibernet, vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt salg af hårde hvidevarer, elartikler og belysning.

AURA Energi blev etableret i 2014, hvor vi fusionerede de fire selskaber, Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi. Vi er kommet stærkt og solidt gennem overgangsperioden efter fusionen, som har budt på mange omvæltninger og store opgaver. Vi mener i al beskedenhed, at vi har klaret fusionen rigtig godt, fordi vi allerede nu ser, at vi er i færd med at høste en række af de synergier, som delvist dannede baggrunden for selve fusionen.

I forbindelse med fusionen har vi udarbejdet en ambitiøs strategiplan, som vi kalder Helhed og Vækst. Heri har vi defineret fem fyrtårne – overordnede strategiske mål – som skal indfries inden udgangen af 2020:

  • Vores fibernetforretning skal være markedsleder i vores forsyningsområde.
  • Vi skal være kendt for at levere branchens bedste kundeoplevelse.
  • Vi skal vokse gennem helhedsløsninger til vores kunder.
  • Vi skal drive en effektiv og lønsom forretning blandt branchen bedste.
  • Vi skal agere som én virksomhed.

Alle sammen mål, vi er godt på vej til at indfri, og som vi hver dag arbejder for at komme endnu længere med.

2) Hvad optager AURA Energi netop nu?

Vores forretning er i høj grad præget af de nye regler på elmarkedet, den såkaldte Engrosmodel, som trådte i kraft 1. april 2016. Reglerne betyder, at el-netselskaberne ikke længere skal have kundekontakt, det skal el-handelsselskaberne i stedet. Ændringerne har været lang tid undervejs og er blevet udskudt flere gange, hvilket har vanskeliggjort vores forberedelser væsentligt. Reglerne stiller mange og store krav til os som sektor, både på forsyningssiden og på elhandelssiden, og vi har brugt lang tid på at forbedre os grundigt. Vi er nu kommet i gang og kan konstatere, at vi er kommet rigtig godt fra start. Vores systemer har været klar til de nye krav, og ikke mindst har vores dygtige medarbejdere været godt rustet til de nye udfordringer.

Vi holder spændt øje med elmarkedet, og hvordan konkurrencen udvikler sig efter de nye regler er trådt i kraft.

I øjeblikket er vi i fuld gang med at planlægge det allerførste repræsentantskabsvalg i det fusionerede selskab. Som et andelsejet selskab er vores fornemste opgave at skabe værdi for vores andelshavere, og via valget får vores ejere mulighed for at være med til at bestemme, hvordan vi skal skabe denne værdi. Andelshaverene skal vælge 99 medemmer til repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed.

Vi er stolte af at være en del af en lang tradition inden for andelsbevægelsen og mener også, at det er unikt og værd at værne om, at vital infrastruktur som elforsyningen og fibernettet er ejet af forbrugerne, som det er i dag. 

Det, at vi er ejet af vores kunder, giver os mulighed for at have langsigtede perspektiver i vores investeringer, eksempelvis i fibernettet, som vi ruller ud i hele vores forsyningsområde. Adm. direktør Carsten Höegh Christiansen

Det giver os en unik mulighed for at skabe værdi for vores andelshavere og lokalsamfundet.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vi fortsætter vores strategi med at investere fornuftigt og visionært blandt andet i lokal infrastruktur. Dette skal være med til at fastholde vores position som en vigtig og investeringstung virksomhed i lokalsamfundet.

Vi vil fortsat bidrage til udviklingen af lokalområdet samtidig med, at vi følger den nationale udvikling og har et internationalt udsyn. Vi holder os opdateret om den nyeste viden inden for vores branche og bliver dermed i stand til at udnytte de muligheder, som viden og de nyeste teknologier giver os.

Vi er og vil fortsat være en krumtap i den grønne omstilling, som vi mener at have en stor andel i. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at vi vil investere endnu mere i elnettet i den kommende tid, fordi et stærkt og stabilt elnet er en forudsætning for, at hele Smart Grid-projektet kan få liv.

Vi mener, at elafgiften er alt for høj, hvis vi skal kunne udnytte den grønne omstilling til fulde, og derfor ser vi også med store forventninger på regningens forslag om at flytte PSO-finansieringen væk fra elregningen. Adm. direktør Carsten Höegh Christiansen

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

Vi oplever i øjeblikket, at myndighederne er lidt vaklende i forhold til den rolle, som elforsyningen skal spille i fremtiden. Det er uafklaret, om de helst ser, at elforsyningen overgår til national drift, eller vil de acceptere og anerkende de resultater og den effektive drift, som de andelsejede virksomheder, som AURA Energi, blandt andet har kunnet opnå.

Vi har tidligere været meget skeptiske i forhold til adskillelsen af elnettet og kommercielle aktiviteter. Vi mener, at der skal en vis volumen og en række stordriftsfordele til for at kunne drive et effektivt elnet. Vi oplever mange effektiviseringsfordele i forhold til personale og administration ved at ved drive el-netvirksomheden sammen med vore andre forretningsområder.

Efter de nye regler er trådt i kraft på elmarkedet, har vi dog kunnet se en række praktiske udfordringer i navnesammenfaldet mellem vores el-netselskab og vores el-handelsselskab. Det er vanskeligt for medarbejdere og ikke mindst vores kunder at forstå og forklare, hvordan tingene hænger sammen mellem de to enheder, som er adskilt, men næsten hedder det sammen.

Desuden er vi udfordret af, at der i øjeblikket endnu ikke er indgået nogen aftale om energisparearbejdet. Det vanskeliggør vores planlægning, idet vi endnu ikke ved, hvilke mål og krav vi skal leve op til i 2016. Der forhandles stadig om fordelingen af forpligtelsen mellem sektorer, hvor der i øjeblikket lægges op til, at andre sektorer end elbranchen skal løfte en større del af ansvaret.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Medlemskabet af DI Energi giver os mulighed for i højere grad at indgå i dialog med andre aktører, som også har en interesse i energimarkedet. Vi har vores eget netværk inden for branchen, Dansk Energi, hvor vi sparrer og har dialog med vores kollegaer i branchen, men medlemskabet i DI Energi giver os mulighed for at indgå i en endnu bredere dialog.

Desuden giver medlemskabet os mulighed for at stå sammen med andre med samme interesser i forhold til at påvirke lovgivningen for vores område. Vi får en endnu bredere kontakt og kan blandt andet via medlemskabet være med til at påvirke og sætte fingreaftryk på den nye lovgivning for energiområdet.

 

Fakta om AURA Energi

Energiselskab med 300 medarbejdere og en omsætning på ca. 1 mia. kr.

Ejet af godt 100.000 andelshavere.

Forretningsområder: installation, energirådgivning, fiber, elhandel, vedligeholdelse og udbygning af elnettet samt salg af hårde hvidevarer, elartikler og belysning.

Etableret i 2014 gennem en fusion af: Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi.

Virksomhedens historie går 100 år tilbage og de har dybe rødder i den østjyske muld.

Læs mere om AURA Energi på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold