01.08.16 DI Energi Månedens medlem

Babcock & Wilcox Vølund

I denne måned er Babcock & Wilcox Vølund er månedens medlem i DI Energi.

Adm. direktør John Veje Olesen, besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Babcock & Wilcox Vølund er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Babcock & Wilcox Vølund? 

Babcock & Wilcox Vølund er en dansk cleantech-virksomhed, som er ekspert i at få mest mulig strøm og varme ud af restprodukter fra affald og biomasse. Vi både udvikler, producerer, bygger, servicerer og driver kraftvarmeanlæg og har derfor mange højtuddannede og specialiserede kollegaer. Globalt har vi leveret over 500 miljørigtige energianlæg i 30 lande.

Vi er ca. 500 medarbejdere og har kontorer i Esbjerg og Glostrup her i Danmark samt i Sverige, England, Polen og Slovakiet.

2) Hvad optager jer netop nu?

Netop nu forhandles Europa-Kommissionens cirkulære økonomipakke i Det Økonomiske Råd. Der er rigtig mange gode elementer i pakken, som vi støtter, eksempelvis kravet om at mindre affald skal deponeres på lossepladserne. Det skal bl.a. ske gennem genanvendelse, men da alle materialer har en afgrænset levetid, mener vi, at affaldsforbrænding har en plads i den cirkulære økonomi. Eksempelvis er den bløde plastfolie, som dækker det hakkede oksekød, fyldt med fersk kødsaft, hvilket er meget svært at rense af. Når først delene har været en tur i skraldespanden og derefter er blevet blandet med andet affald og komprimeret i renovationsvognen, er det stort set umuligt at skille delene ad igen for at genanvende det.

Affaldsenergianlæg kan udnytte den del af affaldet, som ikke kan genanvendes. Ved at udnytte affaldet til at producere elektricitet og varme fortrænges fossile brændstoffer, hvilket er essentielt i forhold til at bremse klimaforandringerne. En anden fordel ved affaldsforbrænding er, at teknologien tager hormonforstyrrende stoffer ud af kredsløbet, mens både metal og vand genvindes for på ny at indtræde i kredsløbet.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år? 

Vi tror på, at vi fortsætter den rivende udvikling, vi har været igennem de seneste år, hvor vores omsætning er mere end fordoblet. Vi ser os selv som en del af den grønne omstilling, og hvis Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, så er vores teknologi en del af løsningen.

Det glæder os, at der igen er fokus på klimaforandringerne, efter at området er blevet nedprioriteret pga. den økonomiske krise.

Klimaaftalen fra COP21 i Paris vil forhåbentlig sætte nye standarder. Vi vil gerne være med til at løse verdens affaldsproblemer, og da metan fra lossepladser har cirka 25 gange så kraftig drivhuseffekt som kuldioxid (CO2), vil det også være godt for klimaet, hvis vores kraftvarmeanlæg er en del af løsningen. Adm. direktør John Veje Olsen, B&W Vølund

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Det har stor indflydelse på vores arbejdsbetingelser, at EU implementerer den lovgivning, som de selv har vedtaget. Eksempelvis skal forbuddet mod at lægge ubehandlet affald på lossepladser håndhæves, hvilket vi betragter som en forudsætning for omstillingen til en cirkulær økonomi i Europa. Der er lande inden for EU, hvor op til 80 pct. af affaldet fortsat ender på en losseplads. Det er dårligt for klimaet, og det er spild af ressourcer. Dette affald burde for en stor dels vedkommende genanvendes og for den del, hvor det ikke er muligt, kan det gennem affaldsforbrænding omsættes til elektricitet og varme. Det er derfor en udfordring for os, at EU ikke håndhæver deres egen lovgivning på nuværende tidspunkt.  

Derudover er vi naturligvis spændte på, hvilken effekt briternes udmelding af EU vil have på både igangværende salgsprojekter samt de anlæg, vi allerede er i gang med at bygge i Storbritannien, og som vi skal drive efterfølgende.  

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

For os er energiområdet særdeles vigtig, og specielt at energi er på den politiske dagsorden. Vi lever i en omskiftelig verden, hvor lovgivningen har stor indflydelse på vores forretningsvilkår. Derfor er det en stor fordel, at vi er del af en interesseorganisation med en stærk politisk gennemslagskraft, der arbejder for gode rammebetingelser både i forhold til det forretningsmæssige aspekt og inden for energi.

Fakta Babcock & Wilcox Vølund

Grundlagt i 1898.

100 pct. ejet af amerikanske Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. som har 5.700 ansatte globalt.

B&W Vølund har 535 ansatte og har hovedkontor og produktion i Esbjerg.

Omsætning i 2015: 1,7 mia. kr.

Byggede det første affaldsforbrændingsanlæg i 1931 – det var i Gentofte.

Har leveret over 500 affalds- og biomasselinjer til mere end 30 lande.

Første eksport af teknologi skete i 1934.

Byggede (den gamle) Langebro i 1928.

Læs mere om B&W Vølund på deres hjemmeside:

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold