01.09.16 DI Energi Månedens medlem

Bech-Bruun Advokatfirma

I denne måned er Bech-Bruun Advokatfirma månedens medlem.

Partner og leder af Bech-Bruuns brancheteam Energi & klima Per Hemmer besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Bech-Bruun Advokatfirma er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1. Hvem er Bech-Bruun?

Bech-Bruun er en markedsorienteret og specialiseret advokatvirksomhed, der med en bred vifte af ydelser servicerer et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder.  

På energiområdet rådgiver vi nogle af de største nationale og internationale energi- og forsyningsvirksomheder indenfor olie og gas og vindenergi (onshore/offshore), affaldssektoren mv. Vi har i 2016 etableret et energibrancheteam bestående af jurister fra flere fagområder, der sikrer en dyb indsigt i alle de energirelaterede juridiske områder, herunder bl.a. vedrørende regulatoriske forhold, transaktioner og kontrakter. Det gør os til en naturlig samarbejdspartner for energibranchen.

2. Hvad optager Bech-Bruun netop nu?

Per Hemmer, Partner
Vi ved, at energi- og forsynings- sektoren i Danmark, Europa og på globalt plan står overfor to hovedudfordringer: forsyningssikerhed og et behov for at nedsætte udledningen af CO2. Per Hemmer, Partner

Der er derfor behov for at fremtidssikre energiforsyning med mere miljøneutrale energiressourcer, både af miljø- og sikkerhedspolitiske hensyn. Området er komplekst og kræver indgående kendskab til de juridiske og forretningsmæssige udfordringer, som sektoren står over for.  

3. Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år? 

Vi i øjeblikket meget optaget af liberaliseringen, som er på vej inden for affaldsforbrænding samt udviklingen af vindenergi i USA. USA er eksempelvis blevet mere åben over for den danske model. Vi forventer også, at der kommer flere fusioner og sammenlægninger inden for forsyningssektoren i fremtiden.

På energiområdet ser vi også en fremtidig mulighed i nordsølandenes samarbejde om udbygningen af havvind i Nordsøen. Landene blev i juni i år enige om at etablere et samarbejde, der skal fremme udviklingen af havvindmøller i Nordsøen. Samarbejdet vil blandt andet indebære, at de nationale regler og vilkår for opstilling af havvindmøller skal koordineres i langt højere grad landene imellem, end det er tilfældet i dag.

4. Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

Vi ser en øget konkurrence og prispres i branchen. Det gælder for os derfor om at fastholde og udbygge special- og brancheviden, optimere anvendelsen af vores ressourcer og forbedre agiliteten, så vi hurtigt kan tilpasse os fokusskift i branchen. Vi skal have omkostningsfokus såvel internt som eksternt samt fokus på at fastholde og forbedre samarbejdet med vores klienter.  

5. Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Som medlem værdsætter vi at være en del af et fagligt fællesskab, der arbejder fokuseret med den danske energibranche. Videndeling, erfaringsudveksling og dialog med andre i branchen gør det muligt for os at blive endnu skarpere på udviklingen på området – og ikke mindst hjælpe andre aktører med det samme ud fra vores faglige kompetencer og viden. Vores brancheteam har naturligvis stor indsigt i de aktuelle retlige forhold på energi- og forsyningsområdet, men med medlemskabet får vi mulighed for at få endnu mere viden om andre betydelige forhold, der har indflydelse på branchen.

Fakta om Bech-Bruun

Landets største full-service advokatvirksomhed.

500 specialiserede og erfarne medarbejdere, hvoraf 260 er jurister og 54 er sagsbehandlere.

Kontorer i København og Aarhus og et repræsentationskontor i Shanghai.

Rådgiver private og offentlige virksomheder både nationalt og internationalt.

Er både juridiske og forretningsmæssige sparringspartnere og har fokus på forretnings- og brancheforståelse.

Læs mere om Bech-Bruun på deres hjemmeside:


Læs mere om Bech-Bruuns ydelser inden for energi:

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold