01.09.17 DI Energi Månedens medlem

Daka Danmark

I denne måned er Daka Danmark månedens medlem.

COO Søren Olsen besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Daka Denmark  er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

Foto: Daka Danmark

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Daka?

Daka Denmark består af 4 forretningsområder, som alle håndterer restprodukter fra fødevareindustriens værdikæde. Lige fra kødproduktionen i det danske landbrug til de madrester, som opstår under forarbejdning af fødevarer og helt frem til resterne, som ikke spises op på tallerkenen.

De 4 forretningsområder er Daka SecAnim, Daka SARVAL, Daka ecoMotion og Daka ReFood.

Daka Denmark beskæftiger 280 medarbejder fordelt på 5 lokationer i Danmark.

Daka SecAnim indsamler døde dyr fra danske landbrug og genanvender dem primært i produktionen af biodiesel og gødningsprodukter.

Daka SARVAL indsamler biprodukter fra danske slagterier og forarbejder råvarerne til fødevaregodkendte blodplasmaprodukter og foderingredienser til fiske-, kæledyrs-, pelsdyrs- og husdyrsfoder, som sælges i hele verden.

Daka ecoMotion producerer andengenerationsbiodiesel af animalsk fedt fra døde dyr. Daka ecoMotions biodiesel dækker ca. 2 % af Danmarks samlede dieselforbrug som bæredygtigt iblandingsprodukt i almindelig diesel.

Daka ReFood indsamler madaffald fra blandt andet hoteller, restauranter og kantiner, men også fra borgere, som sorterer deres madaffald. Madaffaldet genanvendes i produktionen af biogas og gødning.

2) Hvad optager Daka netop nu?

 

 

COO Søren Olsen, Daka Danmark
Vores hovedfokus i Daka Denmark er som altid at forbedre udnyttelsen af de restprodukter vi indsamler. COO Søren Olsen, Daka Danmark

 Lige nu har vi stor fokus på arbejdet med vores eget cirkulære gødningsprodukt Øgro, som bringer næringsstoffer fra landbruget tilbage på markerne i landbruget på en skånsom og bæredygtig måde.

Vi har også stor fokus på rammebetingelserne inden for bæredygtige energikilder, hvor der i øjeblikket er brug for at synliggøre fordelene ved vores andengenerationsbiodiesel, så udnyttelsen af restprodukterne fra landbruget ikke forringes på grund af ufordelagtig regulering. 

3) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Det store fokus der de seneste år er kommet på cirkulær økonomi, er helt klart det vigtigste fokusområde for Daka Denmark. Vi har altid arbejdet ud fra, at udnytte hver eneste gram af de restprodukter vi indsamler på en bæredygtig måde. Derfor skal vi også gå forrest, når det kommer til at videreudvikle og synliggøre de fordele og muligheder, der er indenfor cirkulære økonomi i landbrugs- og fødevareproduktionen.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Som sagt er der kommet stor fokus på cirkulær økonomi de seneste år, og den stigende interesse for genanvendelse øger konkurrencen om restprodukterne. Det motiverer til innovation og stadig bedre og mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige ressourcer, men skaber samtidig udfordringer i en virksomhed som Daka, hvor råvaregrundlaget er restprodukter.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

For Daka Denmark er det af stor betydning at lovgivning og regulering er gennemsigtigt og meningsfyldt for samfundet som helhed, samtidig med at de faktisk kan implementeres i hverdagen. Derfor er det vigtig, at være med i en organisation som Dansk Industri og herunder DI Energi, hvor man i fællesskab kan sikre at de rigtige beslutninger tages baseret på oplyste forudsætninger.   

Fakta om Daka Denmark

Daka Denmarks hovedkontor ligger i Løsning.

I 2016 var Daka Denmarks omsætning 834 mio. kr.

Daka ecoMotion leverer andengenerationsbiodiesel til Furfærgen og Skive skøjtebane, der begge kører 100% på bæredygtig energi.

Daka leverer 9.000 kWh overskudsvarme til indbyggerne i Løsning svarende til 1/3 af byens varmeforbrug.

Når en gris på 100 kg er forarbejdet hos Daka bliver den til ca. 25 kg gødning og biodiesel til omkring 300 kilometers kørsel i en almindelig personbil.

Læs mere om Daka Denmark på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold