01.01.16 DI Energi Månedens medlem

DI Energi

I denne måned vender vi blikket indad og ser nærmere på hvem DI Energi er.

Branchedirektør Troels Ranis, DI Energi  svarer på fem skarpe spørgsmål om bl.a. DI Energis resultater for 2015 og forventningerne til 2016.

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvilke områder har DI Energi overordnet arbejdet med i 2015?

Det har været et kolossalt spændende år for DI Energi. På DI Energis årsdag i april 2015 kunne vi præsentere det bedste resultat for energiindustriens eksport nogensinde.

      

            

Troels Ranis, Branchedirektør
Energiindustrien eksporterede for næsten 75 mia. kr. i 2014. Det er et imponerende tal, og det fortæller, hvor vigtig vores branche er for det danske samfund. Troels Ranis, Branchedirektør

Energiindustrien er en af Danmarks største eksporterhverv.

Mange af DI Energis medlemmer bidrager til at sikre strøm i stikkontakten hverdag og bidrager til, at Danmark har en høj og stadig stigende forsyningssikkerhed på 99,9963 pct. Danmarks forsyningssikkerhed ligger i den absolutte europæiske top. Energiindustrien beskæftiger over 56.000 mennesker, og sidst men ikke mindst bidrager industrien til, at verden hver dag kan producere energien på en mere ren og effektiv måde.

I 2015 formulerede DI Energi også en ny strategi. Vi arbejder efter tre konkrete mærkesager, som er understøttet af en række pejlemærker frem til 2020: 1) En effektiv energiomstilling, som sikrer, at dansk såvel som europæisk økonomi er mere konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig, 2) Stærke kompetenceplatforme, som bidrager, til at danske energivirksomheder er blandt de mest produktive og innovative i verden samt 3) Øget eksport og internationalisering, som understøtter DI Energis medlemmers muligheder for at øge eksporten af energiløsninger til resten af verden. Den overordnede vision er, at Danmark er hjemsted for verdens mest kompetente og konkurrencedygtige energiindustri.

2) Hvilke resultater er du mest stolt af, at DI Energi har skabt i 2015? 

Jeg er meget tilfreds med, at det endelig er lykkedes at få en aftale i Paris. Det er selvfølgelig ikke et resultat, vi har skabt, men det betyder enormt meget for danske virksomheder. 2015 blev afsluttet på en særlig måde med klimaaftalen i Paris. DI har længe støttet arbejdet i at sikre den internationale klimaaftale, som nu er en realitet. Selv om det ikke blev en juridisk bindende aftale, er det en aftale, der i mange år har været højt på energiindustriens ønskeliste. Det er blandt andet, fordi det er den første fuldgyldige globale klimaaftale nogensinde, som omfatter over 90 pct. af den globale udledning af drivhusgasser.

I løbet af 2015 har DI Energi også bidraget til at skabe værdifulde kommercielle kontakter for medlemmer af DI Energi. Vi har haft mange udenlandske delegationer på besøg og flere prominente politiske personer, blandt andet Hamburgs borgmester Olaf Scholz og Baden-Württembergs miljøminister Franz Untersteller. DI Energis bestyrelse besøgte i november 2015 både Washington og New York City og mødtes her med flere centrale politiske beslutningstagere, da det amerikanske marked forventes at tiltrække flere investeringer i vedvarende energi og energieffektive løsninger.

3) Hvad ser du som DI Energi største mulighed i de kommende år for energibranchen? 

COP21 vil øge markedet for de energiløsninger, som Danmark er leveringsdygtig i. Vi mangler imidlertid en strategi for, hvordan vi kan udnytte mulighederne. I DI Energi efterlyser vi derfor en samlet eksportstrategi på energiområdet, så Danmark får størst mulig del i det voksende marked.

Med aftalen i Paris fik vi også Mission Innovation, en fond der blandt andet støttes af Bill Gates og andre erhvervspersonligheder i den absolutte superliga. For at få adgang til fonden har Danmark forpligtet sig til at fordoble sine investeringer i forskning og udvikling af nye energiteknologier i 2020. Det betyder, at regeringen afsætter flere midler til energiforskning fremadrettet, således at midlerne til energiforskning stiger til over 500 mio. kr. i 2020.

4) Hvad ser du som DI Energi største udfordring i de kommende år for energibranchen? 

I efteråret 2015 satte vi fokus på dansk og europæisk energipolitik med en energipolitisk konference i Industries Hus. Baggrunden for konferencen var, at forberedelserne til en ny energipolitisk aftale nu er gået i gang. Konferencens hovedbudskab var, at EU og markedet i fremtiden vil fylde meget mere, mens Danmark vil fylde mindre. Det er en vigtig pointe at tage med sig i overvejelserne om en ny energipolitisk aftale for perioden efter 2020.

En anden stor udfordring er, hvordan den danske energiindustri i fremtiden forbliver konkurrencedygtig, så industrien kan blive ved med at skabe eksport og arbejdspladser i Danmark.

Endelig skal regeringen finde et klogt svar på den nuværende udfordring med den danske PSO, som EU-Kommissionen finder ulovlig. Jeg forventer desuden, at regeringen kommer med et bud på den længe ventede tilskuds- og afgiftsanalyse. Det er vigtigt at få afklaret forholdet omkring PSO’en, og hvordan vi arbejder videre med at modernisere tilskuds- og afgiftssystemet.

5) Hvad er de vigtigste ting, du forventer sker i 2016 på den energipolitiske scene?

Regeringen skal i følge regeringsgrundlaget fra 2015 nedsætte en energikommission, som skal tegne rammerne for en ny energipolitik. Energikommissionen vil også blive en slags start på forhandlingerne om en ny energipolitisk aftale i fremtiden efter 2020. Vi anbefaler selvfølgelig langsigtede stabile rammer, da det giver de bedste investeringsmuligheder for energiindustrien.

EU’s Energiunion har en høj politisk prioritering, og der vil formentlig blive igangsat en lang række initiativer i 2016, hvor størstedelen af EU’s energi- og klimalovgivning vil komme i spil. Blandt andre EU-sager er det vigtigt at nævne revisionen af Energieffektivitetsdirektivet. Her er der meget på spil for danske energivirksomheder.  

Vi har også ventet længe på en ny strategi for olie- og gassektoren. Der har fundet et omfattende arbejde sted siden april 2014, men det er vigtigt, at rammerne for den danske offshorebranche styrkes, så de danske kompetencer inden for både vind samt olie- og gassektoren fortsat kan udvikle sig. Den danske offshoresektor med blandt andet Esbjerg i spidsen leverer et meget stort bidrag til den danske energiindustri.

Fakta om DI Energi

Antal medlemmer: knap 400
Antal ansatte: 6
Mærkesager:

1) En effektiv energiomstilling
Den danske såvel som den europæiske økonomi, herunder udviklingen af energisystemet, skal gøres mere konkurrencedygtig, sikker og bæredygtig gennem langsigtede, stabile og troværdige politiske rammer om energipolitikken.

2) Stærke kompetenceplatforme
Danske virksomheder skal kunne levere forskning og udvikling på energiområdet, der sikrer, at vi også i fremtiden er blandt eliten med ny energiteknologi og -service.

3) Øget eksport og internationalisering
Danmarks grønne brand skal styrkes, så eksporten af dansk energiteknologi og -service kan fortsætte med at vokse.

Troels Ranis

Troels Ranis

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3683
  • Mobil +45 2328 5056
  • E-mail trra@di.dk

Relateret indhold