01.08.15 DI Energi Månedens medlem

Energi Fyn

I denne måned er Energi Fyn månedens medlem i DI Energi.

Koncernchef Bent Agerholm besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Energi Fyn er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er af at være medlem af DI Energi.

Foto: Energi Fyn

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Energi Fyn? 

Vi er en energikoncern med hovedsæde i Odense - ejet af 175.000 fynske andelshavere og med godt 270 medarbejdere. Vi ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn, vi sælger el og gas, udruller bredbånd, vi etablerer og driver vejbelysningen i de fynske kommuner, og vi håndterer afregning og kundeservice for flere forsyningsselskaber.

Og så deltager vi også aktivt i den grønne omstilling af energisystemet - med fokus inden for energirådgivning og realisering af energibesparelser, etableringen af vindmøller, ladestandere til elbiler, varmepumper, fjernaflæste elmålere og meget andet. Vi ser det som en helt naturlig del - inden for vores felt - at tage det ansvar, der skal til, for at vi kan nå vores klima- og energimål.

2) Hvad optager jer netop nu? 

Jeg synes, vi har rigtig mange bolde i luften hos Energi Fyn i øjeblikket - både inden for det regulerede område og inden for vores kommercielle områder.

Inden for det regulerede område har vi f.eks. stort fokus på at sikre løbende effektivitetsforbedringer gennem indførelsen af forskellige lean-værktøjer. Og samtidig er vi i fuld gang med planlægningen af flere nye, store anlægsprojekter, ikke mindst etableringen af Odense Letbane og det Nye OUH.

I den kommercielle del af koncernen er vi i høj grad optaget af at blive en endnu mere kundeorienteret virksomhed, end vi er i dag. Det betyder, at vi lige nu har stort fokus på at styrke vores salg og vores kunderelationer, på at udvikle nye produkter, f-eks. et energi- og klimapartnerskab målrettet erhvervslivet og på implementeringen af et nyt CRM-system. Inden for det grønne område er vi også i fuld gang med at etablere vindmøller.

Herover er vi naturligvis også optaget af, hvordan vores energi- og klimapolitik fremadrettet vil tegne sig med en ny regering og minister på området. Vi skal have lagt sporene til et nyt energiforlig og dermed vores langsigtede energipolitiske kurs, og vi skal have fastlagt de økonomiske rammevilkår, vores sektor fremadrettet skal arbejde inden for.

3) Hvad ser I som jeres største mulighed de kommende år? 

Overordnet set glæder det mig, at Energi Fyn er i en branche, som i den grad er udset til at spille en rolle i den grønne omstilling og i hele elektrificeringen af vores energisystem, således Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Den rolle er Energi Fyn klar til at tage, og vi er klar til at gribe de mange nye forretningsmuligheder, som den udvikling også vil føre med sig - både markedsmæssigt og teknologisk.

Vi arbejder hele tiden på at styrke vores position som fynboernes energiselskab og på at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere. I en verden, som både markedsmæssigt, regulatorisk og teknologisk, er under hastig forandring er det vigtigt at have et solidt strategisk og økonomisk fundament til både at sikre forretningsudvikling og til at sikre en fortsat effektiv drift. Det synes jeg, vi har fået skabt i Energi Fyn, og derfor er vi klar til fortsat at styrke vores position. Energi Fyn vil være en del af fremtiden.

4) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år? 

I en verden fuld af forandringer vil der naturligt også være udfordringer.

Vi er f.eks. nu i fuld gang med at forberede idriftsættelsen af den nye markedsmodel - den såkaldte engrosmodel - som fra 1. april 2016 vil medføre store forandringer på detailmarkedet for el og på arbejdsdelingen mellem elmarkedets aktører. Med engrosmodellen idriftsat og med kravet om, at alle elforbrugere inden 2020 skal have opsat en fjernaflæst elmåler, bliver mængden af data, der skal flyde mellem vores systemer enorme. Hos Energi Fyn har vi opsat fjernaflæste elmålere hos alle andelshavere, så vi håndterer allerede nu rigtig mange forbrugsdata. Ikke desto mindre tror jeg, at netop håndteringen af data og brugen af it-systemer fremadrettet bliver et omdrejningspunkt i sektoren og i en grad, vi slet ikke kender i dag.

Vi forventer også, at det videre politiske arbejde med Elreguleringsudvalgets rapport og den fremtidige økonomiske regulering af elsektoren vil kunne give udfordringer. Det er forventningen, at rapporten vil komme til at danne baggrund for fremtidige lovændringer af reguleringen af de danske elselskaber, og kan derfor få stor indflydelse på vores fremtidige økonomi. Vi ønsker at arbejde under stabile og kendte rammevilkår, og vi ønsker, at effektiviseringer skal ske på et solidt og fagligt grundlag, og ikke på baggrund af politiske "tænk-på-et-tal" udmeldinger.

5) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Den verden vi er en del af og med de store forandringer, vi både nu og fremover er underlagt, er det helt afgørende, at vi har interesseorganisationer med en stærk politisk gennemslagskraft, som i høj grad kan medvirke proaktivt til at sikre vores konkurrencekraft og rammer at agere inden for. Bent Agerholm, koncernchef

Som medlem af DI Energi har vi en stærk part, som netop lykkes på den front.

Fakta om Energi Fyn

Energi Fyn er et energiselskab, som tilbyder både el, gas, fibernet og energirådgivning. De ser det som deres fornemmeste opgave at sikre andelshavere lave elpriser, høj forsyningssikkerhed og god service samt at deltage aktivt i udviklingen af et bæredygtigt energisystem.

Energi Fyn er et andelsselskab med rødder tilbage til 1891, hvor et af Danmarks første elværker blev etableret på Fyn. I dag er Energi Fyn Danmarks sjette største elforsyning og leverer strøm til 175.000 fynboere, og dermed 2/3 af Fyn.

Virksomheden er beliggende i Odense, har 258 ansatte og havde i 2014 en nettoomsætning på godt 1.383 mio. kr.

Læs mere om Energi Fyn på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret