01.01.17 DI Energi Månedens medlem

Siemens

I denne måned er Siemens månedens medlem.

Claus Møller, divisonsdirektør i Siemens Energy, besvarer fem skarpe spørgsmål om, hvem Siemens er, hvad de har fokus på netop nu, og hvad deres vigtigste fordel er at være medlem af DI Energi.

Foto: Siemens

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på fem skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1. Hvem er Siemens?

Siemens er en stor global virksomhed med mange tråde. Vores overordnede fokus er på bæredygtige energiløsninger og elektricitet. Konkret betyder det, at vi beskæftiger os med energiproduktion med vind, vand og fossile brændsler, med bygningsteknologi og energi i bygninger, med trafikløsninger og med løsninger til industriproduktion, digitalisering og automatisering.

Selv er jeg direktør for vores Energidivision i Danmark. Vi leverer løsninger til kraftværker, forbrændingsanstalter og til selve energinettet og distributionsnettet. Vi har vores produkter siddende overalt i det danske elnet og i de elforbindelser, der går til og fra Danmark.  

2. Hvad optager Siemens netop nu?

På europæisk niveau er vi engageret i COBRA-kablet, der skal forbinde Danmark og Holland. Det skal sikre udveksling af strøm fra Danmark og sydpå – for eksempel på dage, hvor det blæser meget, og vores vindmøller producerer mere strøm, end vi selv kan bruge.

I det hele taget er vi optaget af at få et sammen-hængende, fleksibelt europæisk elnet med gode principper for, hvordan man udveksler strøm mellem hinanden – og afregner for det. Divisiondirektør i Energy, Siemens, Claus Møller

Vores klare vision er at dække behovet for elektricitet alene med vedvarende energikilder som vind, sol og vand, og hvis det skal blive virkeligt, er det nødvendigt at handle med hinanden i EU, så vi kan bruge sydeuropæisk solenergi, når det er vindstille her, og de omvendt kan bruge vores vindenergi, når der er overskyet hos dem. Og vi kan begge supplere med norsk vandenergi, for eksempel.

Vi er som global virksomhed engageret i alle EU-lande og arbejder på sagen om COBRA-kablet fra alle nationale kontorer, så at sige.

Et andet emne, der optager os, er, at vi i Danmark kan ende med at have rigtig meget elektricitet, men ikke så meget varme. Så hvis vi skal være selvforsynende med begge dele, skal vi blive gode til effektivt at veksle el til varme. Danmarks ambitioner skal strække sig ud over at sætte en dypkoger i en balje vand, for det skal og kan gøres meget mere effektivt.

Endelig er vi optagede af batterier. Vi skal blive bedre til effektiv at lagre strøm. Det er noget, vi følger tæt, og det er også noget, vi forsker meget i. Batterier vil på sigt få en ny rolle indenfor mobiliteten.

3. Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Der er i det hele taget store muligheder for en virksomhed som os i Danmark. De ting, vi arbejder for i forbindelse med den grønne omstilling, har stor genklang i Danmark, og vi har muligheder og finder stolthed i at være en del af den proces. Det giver os også mulighed for at sælge løsninger videre til de andre nordiske lande og derigennem bidrage til deres grønne omstilling, og det er selvsagt en stor del af den mulighed.

4. Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Det er en udfordring for os, at det fremtidige danske hjemmemarked for vindmøller er ved et tørre ud. Det er vigtigt for os at have det hjemmemarked for at produktudvikle, for at skærpe hele logistikken og opstillingen af mølleparkerne.

En anden udfordring, som vi føler os klar til at møde, er at medvirke til løbende at stabilisere det danske højspændingsnet frem mod 2050, når det er omstillet til 100 pct. grøn energi. Vi skal også have stabiliseret mellemspændingsniveauet med en videre udbygningen af de elektriske mobilitetsløsninger. For vi skal have mobiliteten løst med vedvarende energi, kun sådan får vi et fuldt grønt omstillet samfund – senest i 2050.  

5. Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Den løbende videndeling og hands on omkring det danske elnet er af stor betydning for os. Det er også vigtigt at have kontakt til andre aktører i den danske elindustri, som eksporterer løsninger, så vi kan udveksle erfaringer her. Endelig er det en stor styrke at være tæt på den danske energilovgivning og EU-lovgivningen, der naturligvis har stor betydningen for de løsninger, vi leverer.

Fakta om Siemens

Forretningsområder: Spænder fra olie og gas, vedvarende energi til energihåndtering, byggeteknologier og transport og logistisk.


Grundlagt i 1847 af elektroingeniør Werner Siemens og urmager Johan Georg.


I 1893 blev Siemens etableret i Danmark.


Medarbejdere: ca. 348.000 medarbejdere i 190 lande, herunder omkring 8.000 medarbejdere i Danmark.


Er en af Danmarks største eksportvirksomheder, der eksporterede mere end 20 mia. kr. i 2015. 


Læs mere om Siemens på deres hjemmeside:
www.siemens.com/dk/da/home.html

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret