01.03.18 DI Energi Månedens medlem

exodraft

I denne måned er exodraft månedens medlem i DI Energi.

Teknisk direktør René Mulvad besvarer seks skarpe spørgsmål om, hvem exodraft er, hvad de har fokus på netop nu, hvordan de arbejder med innovation og hvad deres vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi er.

Foto: exodraft

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på seks skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er exodraft a/s

exodraft er et danskejet firma, der gennem 60 år har udviklet, produceret og solgt røgsugere til styring af skorstenstrækket samt varmegenvinding af røggasser. Siden 1957 har vi solgt mere end 400.000 røgsugere, og størstedelen af disse er fortsat i drift.

Ved anvendelse af exodrafts varmegenvindingssystemer kan op til 80 pct. af varmen, der ville være gået tabt, genanvendes.

En investering i exodrafts varmegenvindingssystemer kan tilbagebetales i løbet af få år. Samtidigt mindskes udledningen af CO2 til gavn for miljøet og virksomhedens grønne regnskab.

 

2) Hvad optager exodraft netop nu?

Vores fokus netop nu omhandler udnyttelse af overskudsvarme i industrien. Vores lange erfaring og store knowhow omkring mekanisk trækregulering af røggassystemer, kombineret med vores nyudviklede røggasvarmevekslere, giver os mulighed for at tilbyde meget højtydende systemer, hvor kundens proces tilmed stabiliseres og forbedres.

I forbindelse med udbredelsen af systemerne i industrien, har vi set en nødvendighed for levering af totalløsninger, hvorfor vi har etableret exodraft-systems A/S,som agerer Teknisk Rådgivende Totalinstallatør på ovennævnte systemer i kombination med andre systemer, hvor der er potentiel overskudsvarme. Vi tilbyder datalogning af kundens processer, udfører energiberegning, design af systemet og vejledning omkring muligheden for tilskud. Kunden kan efterfølgende vælge at få hele projektet udført som en nøglefærdig totalinstallation.

Vores tilgang er indtil videre blevet godt modtaget, idet vores kunder søger en stærk partner, som er med i hele processen og tager det nødvendige ansvar. Specielt fordi projekterne ofte er komplicerede og har direkte indgriben i deres produktion.

 

3) Hvordan arbejder I med innovation?

På nuværende tidspunkt er vi meget beskæftiget omkring digitalisering af vores produkter og systemer.

Specielt har vi fokus på, hvordan digitaliseringen skaber værdi for kunden - både på den korte bane i forbindelse med analyse og beslutningsproces men ligeså vigtigt på den lange bane, hvor vores systemer skal bevise den lovede besparelse og forbedring af processen. Til det formål har vi i efteråret lanceret exodraft trendlog, som er en cloudbaseret platform, hvor vi i forbindelse med systemanalyser har mulighed for at tilbyde  trådløs logning af data på kundens processer og CTS-anlæg. Det giver os og kunden mulighed for at følge analysen online, mens den pågår hos kunden i realtime. Det medvirker til at spare tid og omkostninger samtidigt med, at resultatet af analysen giver stor værdi til kunden, fordi den ofte afdækker nogle forhold omkring processerne, som kunden ikke var klar over.

 

4) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

I regi af exodraft-systems A/S arbejder vi fokuseret på at udvikle vores koncept ”fra proces til fjernvarme”, som er målrettet produktionsvirksomheder i industrien. Vi forudser store muligheder med dette koncept grundet den øgede fokus på udnyttelse af overskudsvarme i industrien samt det faktum, at det største besparelsespotentiale energimæssigt findes i de uudnyttede potentialer rundt om i virksomhederne.

Konceptet tager udgangspunkt i en analyse af virksomhedens processer for derigennem at sammensætte den mest optimale løsning baseret på en fast defineret pallette af kommercielle produkter, heriblandt exodrafts produkter. Det sikrer systemer og løsninger, som er specifikt målrettet kundens behov, men som samtidig ter let tilgængelige - både økonomisk, leveringsmæssigt og efterfølgende i form af support og service. Denne kombination er utrolig vigtigt, idet overskudsvarmen helst skal omsættes internt, hvis investeringen skal være lønsom.

 

5) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Vores største udfordring i de kommende år bliver helt klart de usikre forhold omkring reglerne for udnyttelse af overskudsvarme. Her tænker vi specielt på forholdene omkring de nuværende og fremtidige afgifter for udnyttelse af overskudsvarme. Teknisk direktør René Mulvad

På nuværende tidspunkt befinder energisektoren og specielt industrien sig i et vakuum, idet Skatteministeriet er kommet med et oplæg til en ny afgiftsordning for overskudsvarme, som der dels er meget usikkerhed om, og som endvidere ikke fremmer industriens incitament for investeringer i overskudsvarmeprojekter. Der pågår mange diskussioner omkring oplægget, og Skatteministeriet har allerede meldt ud, at det endelige lovforslag bliver anderledes end oplægget, men hvilken retning, det tager, er usikkert.

Generelt oplever vi en stor interesse og lyst fra industrien til at spare på energien og fremme den grønne omstilling, men processen besværliggøres af meget bureaukrati og regler, som tilmed er usikre.

For nuværende ser vi en stor værdi i den gældende tilskudsordning for salg af energibesparelser. Ordningen løber frem til 2020, og den er med til at danne grundlag for lønsomheden af mange projekter. Uden denne ordning og udsigten til stigende overskudsvarmeafgifter, vil det resultere i en kraftig forsinkelse af industriens bidrag til den grønne omstilling af vores energiforsyning.

 

6) Hvad er den vigtigste grund til, at I netop er blevet medlem af DI Energi?

Vi tror på at et stærkt fagligt netværk, som vi får igennem DI Energi, skaber en synergi hvorved vi står stærkere i forbindelsen med påvirkningen af den fremtidige grønne omstilling af energisektoren. Heriblandt påvirkningen af det politiske system, som har vist sig nødvendigt grundet udfordringerne som nævnt ovenfor.

Samtidig ser vi en stor værdi i den faglige og innovative sparring, som vi oplever i netværket, hvor vi møder virksomheder, som er eksperter på hvert deres felt og besidder stor viden. En viden, som vi forsøger at drage nytte af, skabe paralleller og mulige fremtidige samarbejder.

Fakta om exodraft

Ejet af familien Hermansen og Jørgen Andersen.
Beskæftiger 38 medarbejdere i Danmark og udlandet.

Salg i over 40 lande.
Egne afdelinger i Tyskland, Norge, Sverige, Danmark, England og Frankrig.
Partneraftaler i USA og flere europæiske markeder.
Private boligejere tegner sig for 30 pct. af salget. 40 pct. går til industrien og 30 pct. til store varmeforbrugere som hoteller, hospitaler og sportsarenaer. De sidste er primært kunder i USA.

Fun Fact: exodraft kan skrive flere prominente kunder på referencelisten herunder Det Hvide Hus, skyskraberen Burj Khalifa i Dubai, sangeren Madonna, fodboldspilleren Zlatan Ibrahimovic og Brdr. Price.

 

Læs mere om exodraft på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold