01.07.18 DI Energi Månedens medlem

Haldor Topsøe

I denne måned er Haldor Topsøe månedens medlem i DI Energi.

CEO Bjerne S. Clausen besvarer seks skarpe spørgsmål om, hvem Haldor Topsøe er, hvad de har fokus på netop nu, hvordan de arbejder med innovation og hvad deres vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi er.

CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe.

CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe.

Foto: Haldor Topsøe

Månedens medlem

I DI Energi har vi medlemmerne i fokus. For at give et indblik i medlemmernes verden stiller vi hver måned skarpt på et af vores 400 medlemmer.

Igennem et interview svarer medlemmet på seks skarpe spørgsmål og fortæller om, hvad der optager dem netop nu.
 
Læs også interviews med de tidligere månedens medlemmer

1) Hvem er Haldor Topsøe?

Haldor Topsoe er en kemisk virksomhed, som siden 1940 har produceret katalysatorer og teknologi til raffinaderier og kemisk industri. Vi eksporterer stort set alt hvad vi producerer – under én procent af vores salg er til Danmark.

Vi har over 2.400 medarbejdere på verdensplan, hvoraf ca. 1700 arbejder i Danmark. Vi har cirka 600 arbejdspladser på vores fabrik i Frederikssund, og 1.100 i Lyngby nord for København, hvor forskere, ingeniører, salgsfolk osv. arbejder.

Når vi udvikler løsninger, er det en fundamental drivkraft for os, at vi er med til at løse nogle af verdens helt store udfordringer som tilstrækkelig produktion af fødevarer og forsvarlig og effektiv udnyttelse af verdens ressourcer. CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe

2) Hvad optager Haldor Topsøe lige nu?

Vi arbejder intenst på at forberede os på en fossilfri fremtid ved at udvikle bæredygtige teknologier og løsninger, der er baseret på andre energiressourcer end de fossile brændstoffer.

Samtidig er vi optaget af at skabe vækst i vores klassiske forretningsområder – det vil sige inden for både vores kemi- og vores raffinaderi-forretning.

Vi har også i øjeblikket stort fokus på at bygge vores forretning op på nye vækstmarkeder, hvor vores unikke løsninger kan opfylde behovet for udvikling på den mest energieffektive og ansvarlige måde.

3) Hvordan arbejder I med innovation og digitalisering?

Vi bruger mere end 10% af vores omsætning på forskning og innovation, så det er en central del af virksomhedens aktiviteter. Vi har historisk set brugt mange ressourcer på forskning og innovation, og det vil vi fortsætte med at gøre.

Det ligger i firmaets DNA, at vi er forskningsbaserede. CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe

Vi har et meget stort og udstrakt samarbejde med universiteter, både nationalt og internationalt. På den måde er vores innovationsbase bredere end bare vores egen indsats.

Vi finansierer samarbejdsprojekter, eksamensprojekter, ph.d.-projekter, postdocs osv. sammen med forskellige universiteter. Endvidere er vi i gang med at etablere os med fælles forskningsinstitutioner, først og fremmest i Kina.

DI Energi og Haldor Topsøe

Hvad digitalisering angår, har vi i lighed med andre virksomheder meget stort fokus på øget brug af it og introduktion af digitalisering i virksomheden, både inden for vores engineering (design af teknologi og processer) og i vores produktion.

I forhold til vores kunder er digitalisering et helt særligt indsatsområde for os. Vi arbejder især med at supplere vores eksisterende produkter og services med helt nye digitale servicetilbud.

4) Hvad ser I som jeres største mulighed i de kommende år?

Vi arbejder på at komme ind på en række vækstmarkeder – Kina, Indien og andre lande med meget stor vækst. Her skal vi have et bedre ståsted og en større markedsandel.

Vi har også en lovende mulighed for at opbygge et stort fremtidigt forretningsområde, nemlig kemikalier lavet fra biomasse i stedet for olie og gas. CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe

Herudover ser vi store muligheder for vækst i Afrika. Hvornår er dog svært at sige. Men der er ingen tvivl om, at der er behov for Topsøes løsninger, specielt i den sydlige del af Afrika.

5) Hvad ser I som jeres største udfordring i de kommende år?

Vi er på det globale marked, så forskellige geopolitiske forhold og strømninger kan selvfølgelig have en negativ effekt på vores forretning. Iran, Rusland og Brasilien er blandt eksemplerne på lande, hvor den politiske udvikling kan sætte markederne i stå og dermed have en negativ indflydelse for os.

6) Hvad ser I som den vigtigste fordel ved at være medlem af DI Energi?

Som medlem af DI Energi kan Topsøe sammen med andre danske virksomheder være med til at sætte clean energy på den politiske agenda i Danmark og dermed være med til at drive den grønne omstilling, både i Danmark og i udlandet.

Vi hjælper vores kunder til at opnå optimale resultater med det mindst mulige energi- og ressourceforbrug og på den mest ansvarlige måde. CEO Bjerne S. Clausen, Haldor Topsøe

Fakta om Haldor Topsøe

Haldor Topsøe producerer katalysatorer og teknologi til kemisk industri og raffinaderier.

Ca. 2.400 ansatte.

Hovedkvarter i Kongens Lyngby i Danmark.

Kunder over hele kloden.

Stort fokus på forskning og udvikling.

Omsætning på 5 mia. kr. i 2017. 

Læs mere om Haldor Topsøe på deres hjemmeside.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk
  1. Tilmeld din virksomhed på MissionInnovation.dk

  2. Forfølg aktivt at øge dine investeringer i forskning og innovation af ren og effektiv energi.

  3. Få mulighed for erfaringsudveksling ift. investeringer i forskning og innovation i energiindustrien.

Relateret indhold