DI Energi

Energinetværket

Vil du være på forkant med, hvad energi- og klimapolitiske tiltag kan betyde for din virksomhed? Så er Energinetværket noget for dig.

Det afgørende for vores beslutning om medlemskab i DI Energi var at øge vores netværk eksempelvis igennem DI Energis Energinetværk. Netværk er ikke alene en rigtig god måde at få viden om markedet på, men faktisk også vores vigtigste måde at komme i kontakt med vores kunder og forstå, hvilke udfordringer de står overfor. Ejer Harald Karlsen, Harald Karlsen Rådgivning

Som medlem af netværket får du:

* Mulighed for at blive hørt og orienteret om begivenheder, nye politikker, analyser og begivenheder inden for energipolitik.

* Mulighed for at udveksle erfaringer med andre af branchens aktører.

* Løbende information om forhold af betydning for den danske og europæiske energi- og klimapolitik.

* Information og mulighed for at deltage i konferencer, workshops og netværksmøder.

Fakta

Pris: Gratis for medlemmer af DI Energi.

Tilmelding: Send en mail til mhol@di.dk. I mailen skriver du, at du gerne vil tilmeldes Energinetværket og oplyser dit navn, din titel og navnet på den virksomhed, som du arbejder for. Oplys også meget gerne eventuelle særlige interesser indenfor energi- og klimapolitik.

Hvem er netværket for?

Netværket er for DI Energis medlemsvirksomheder med interesse for energi- og klimaområdet.

Hvad er emnerne?

Emnerne i netværket er mange. Fælles er, at omdrejningspunktet er energi- og klimapolitik, og fokus er, hvordan dette kan påvirke din virksomhed.

Tidligere har netværksmøder f.eks. fokuseret på afgifter, tilskud,overskudsvarme,  solenergi, Forsyningsstrategien, Energikomissionens analyser og Energiaftalen for perioden efter 2020. 

Har du et emne, som du ønsker, at netværket tager op så kontakt konsulent Marie Holst i DI Energi på mhol@di.dk eller på 6012 4139.

Møderne?

Der afholdes mindst fire møder i netværket hvert år, og vi bestræber os på, at have en vis geografisk spredning i, hvor møderne afholdes.

Møderne vil bestå af en kombination af oplæg og erfaringsudveksling på tværs af oplægsholderne og netværkets medlemmer.

Temaer og datoer i 2018:

* 25. januar: Solfaktor 2030: Velbesøgt møde om solen og dens plads i dansk energipolitik.

* 21. juni (København) og 27. juni (Fredericia): Fremtidens energi- og byggepolitik? Der sker meget både på energi- og byggepolitik nationalt og i EU-regi. På dette møde kan du blandt andet få løftet sløret for noget af indholdet i den kommende Energiaftale og høre hvilke konsekvenser EU's nye Bygningsdirektiv (EPBD) kan have for din virksomhed.

* 31. august: Solarrangement: Få et status på, hvordan solenergien har det i Danmark. Mødet afholdes i Industriens Hus i København om eftermiddagen.

* Oktober: Energieffektivitetsdirektivet (EED), Bygningsdirektivet (EPBD) og direktivet for vedvarende energi (RED): Hvad er ændret med den seneste revision af direktiverne, og hvordan kan ændringerne påvirke din virksomhed? På mødet kommer vi bl.a. ind på, hvordan centrale dele af direktiverne forventes implementeret i Danmark og vores største eksportmarked Tyskland. Mødet forventes afhold på Sjælland.

* November: Energisyn: Kom og hør, hvordan ændringerne af reglerne omkring obligatorisk energisyn for store virksomheder kan påvirke din virksomhed. Derudover vil der være mulighed for at del dine erfaringer med energisynsforpligtelsen og få et indblik i andres erfaringer. Der forventes at blive afholdt tre møder et på Sjælland og et i Jylland.

Dato, tidspunkt og sted offentliggøres snarest.

Marie Holst

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk