Kilde: SDG Index and Dashboard Report 2018
15.10.18 DI Energi Nyheder

Danmark er blandt de bedste til FN’s verdensmål

For andet år i træk får Danmark sølvmedalje i implementering af de 17 verdensmål ud af de 193 medlemslande i FN.

SDG Index and Dashboard Report  for 2018 viser, at kun Sverige er længere med at implementere målene end Danmark. Formålet med verdensmålene er at sikre en global bæredygtig udvikling. Helt konkret er FN’s 193 lande enige om, at inden år 2030 skal sult og fattigdom være afskaffet, uligheden reduceret, og der skal være gode uddannelser og sundhed til alle.

De 17 verdensmål er:

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Verdensmål 2: Stop sult
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Verdensmål 10: Mindre ulighed
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 14: Livet i havet
Verdensmål 15: Livet på land
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

På tværs af de 17 verdensmål er Danmark nået knap 85 pct. af vejen til at opnå det bedst mulige udfald. I 2017 opnåede Danmark en score på 84,2 pct. i implementeringen af verdensmålene. En score, som er steget til 84,6 pct. i 2018. Danmarks fremgang i 2018 skyldes eksempelvis et fald i lønforskellen mellem kvinder og mænd, en lavere andel af unge uden job og uddannelse og mindre CO2 udledning pr. indbygger.

Hvordan arbejdes med verdensmålene i Danmark?

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Regeringen og resten af Folketingets partier har vedtaget en ny energiaftale. Aftalen er ambitiøs og indeholder et mål om, at Danmarks elforbrug skal være dækket af vedvarende energi i 2030 samt en række initiativer, som reducerer CO2-udledningen. Derudover offentliggjorde regeringen sin klima- og luftplan den 9. oktober 2018. En plan, der har fokus på at reducere udledning af drivhusgasser særligt inden for transportsektoren.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Til at sikre fortsat økonomisk vækst vil regeringen bl.a. nedsætte elvarmeafgiften og allokere en ramme til flere punktafgiftslempelser.

Fra filantropi til forretning?

Bliv klogere på, hvordan DI kan hjælpe din virksomhed til at arbejde strategisk med bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål. På hjemmesiden finder du viden, inspiration og værktøjer til at omsætte verdensmålene til forretning. Se mere her.

Læs mere

Læs hele SDG Index and Dashboard Report 2018 her.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk
Relateret