DI's websystemer er lukket for login søndag d. 26. maj pga. vedligeholdelse. Arrangementstilmelding og øvrige loginfunktioner vil være utilgængelige.

DI Energi Nyheder

Europakommissionens el- og gasmarkedsrapporter for 2. kvartal 2018

Europakommissionens seneste rapporter om el- og gasmarkederne, der dækker 2. kvartal 2018, er netop blevet offentliggjort. Rapporterne viser bl.a. den højeste andel vedvarende energi i elproduktionen nogensinde (38 pct.) og et fald i forbruget af naturgas.

Europakommissionen har netop offentliggjort sine seneste rapporter om el- og gasmarkederne, der dækker 2. kvartal 2018. Rapporterne indeholder en lang række data om forbrug og produktion af el og gas i Europa.

Elmarkedsrapporten viser, at andelen af vedvarende energi i elproduktionen udgjorde hele 38 pct., hvilket er den højeste andel nogensinde. Herudover viser rapporten, at elprisen i 2. kvartal 2018 var steget med 18 pct. i forhold til samme tidspunkt året før. Forbruget af el steg med 0,3 pct., hvilket er lavt i betragtning af en stigning BNP på 2,1 pct. I forhold til elproduktionsomkostningerne viser rapporten, at disse var påvirket af stigende priser på naturgas, olie, kul og CO2, hvormed forbruget af kul og naturgas i elproduktionen faldt.

Gasmarkedsrapporten viser, at gasforbruget i EU faldt med 8 pct. i forhold til året før, hvilket er det største fald i 4 år. Rapporten viser også, at produktionen af gas i EU faldt med 12 pct., mens importen steg med 3 pct., hvoraf russisk gas udgjorde 46 pct. – den højeste andel i 5 år. Stigningen i importen af naturgas hang ifølge rapporten sammen med den faldende produktion indenfor EU og en øget injektion i gaslagrene.

Læs mere

Læs mere om rapporterne på Europakommissionens hjemmeside her.

Louise Bank

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk
Relateret