Foto: Skyfish
15.10.18 DI Energi Nyheder

Fejl i 1 ud af 5 energisparesager

19 pct. af energisparesagerne fra 2015 levede ikke op til kravene i energispareaftalen, viser stikprøvekontrollen. Konsekvensen er, at 4 pct. af de indberettede energibesparelser skal korrigeres i energiselskabernes 2015-indberetninger.

Energistyrelsens seneste stikprøve af sager fra energiselskabernes energispareindsats fra 2015 viser, at 19 pct. af de 449 sager har fejl eller manglende dokumentation for at leve op til kravene i Energispareaftalen fra 2012. Stikprøvens resultater kan ikke generaliseres til hele energispareindsatsen, fordi sagerne har en overrepræsentation af selskaber med få energibesparelser og bestemte projekttyper, der ellers kun udgør en lille del af den samlede energispareindsats.

Fordelt på MWh så svarer det til, at 22 pct. af de udtrukne sager skal korrigeres i energiselskabernes indberettede. Dermed skal energiselskabet i de kommende år spare mere eller mindre alt efter, om de har skulle korrigere deres indberetning ned eller op.

Set i forhold til alle indsatsens energibesparelser er det 4 pct. af MWh energibesparelser, der skal korrigeres. Generelt er der tale om mindre korrektioner, og det kan skyldes, at den reelle energibesparelse for projektet vurderes at være enten mindre eller højere end den indberettede energibesparelse.

Stikprøvens resultater giver ikke anledning til ændringer i Energispareaftalen

Med Energispareaftalen indgået i 2016 er der foretaget en række præciseringer og opstramninger af dokumentationskravene for energispareprojekterne. Energistyrelsen vurderer ikke, at resultaterne fra denne stikprøve giver anledning til at foretage yderligere ændringer i Energispareaftalen fra 2016.

I den kommende stikprøve af sager fra 2016 og fremover vil stikprøverne blive repræsentative for alle energisparesagerne, så resultaterne kan sammenlignes år fra år.

Læs mere

Læs Energistyrelsens tekniske baggrundsnotat om stikprøvekontrollen her.

Bliv klogere på energiselskabernes energispareindsats her, hvor du bl.a. kan finde aftalen fra 2016.

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk
Relateret