Kilde: Energistyrelsens elprisstatistik, 1. halvår 2014 til 1. halvår 2018

23.10.18 DI Energi Nyheder

Højere elpriser for industrien

Ifølge nye tal fra Energistyrelsen er den rene elpris for erhvervskunder steget i første halvår 2018. Stigningen er størst for de store erhvervskunder.

Priser for første halvår 2018 viser en stigning i de gennemsnitlige, rene elpriser for erhvervskunder. Der ses en stigning for samtlige forbrugsintervaller, men det er særligt de største forbrugere, der har oplevet den største stigning set i øre pr. kWh

De højere gennemsnitlige elpriser for erhvervskunder kan ses som et resultat af stigende el-spotpriser. I gennemsnit er elprisen steget 2 øre pr. kWh. Stigningen fulgte den tendens, der er set i spotprisen i perioden, hvor spotprisen er steget med 4,3 øre pr. kWh. Her spiller den varme, tørre og forholdsvis vindstille sommer en rolle.  At elprisen for erhvervskunderne ikke fuldstændig følger spotprisen skyldes, at en del af de større forbrugere køber deres el på fast priskontrakter.

Prisudviklingen betyder, at erhvervskunderne i første halvår betalte mellem 0,43 og 4,57 øre pr. kWh mere, end de gjorde i andet halvår 2017. Erhvervskunder med et forbrug under 20 MWh måtte i gennemsnit betale 1,59 øre pr. kWh mere end i andet halvår 2017 faldende til 0,43 øre pr. kWh for kunder med et forbrug mellem 500 og 2.000 MWh. For de større forbrugsintervaller ses en øget stigning i takt med stigende forbrug, og de største kunder med et forbrug over 150 GWh måtte i gennemsnit betale 4,57 øre pr. kWh mere for deres strøm end i andet halvår 2017.

Den store stigning for de største erhvervskunder betyder, at erhvervskunder med et forbrug over 70 GWh i gennemsnit, har betalt over en øre mere pr. kWh end erhvervskunder med et forbrug mellem 0,5 GWh og 70 GWh.

Læs mere

Læs Energistyrelsens notat om erhvervenes elpriser første halvår 2018 her.

Marie Holst

Marie Holst

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3543
  • Mobil +45 6012 4139
  • E-mail mhol@di.dk

Relateret indhold