DI.dk har lige nu driftsproblemer. Nogle brugere kan derfor opleve ikke at kunne få adgang til medlemsbeskyttede sider. 

Foto: Getty
DI Energi Nyheder

Ny fond skal accelerere udviklingen af ny klimateknologi

Med 100 mio. EUR skal fonden bidrage til at bringe nye energieffektive og klimavenlige løsninger hurtigere til markedet.

Kommissionen og fonden Breakthrough Energy har netop lanceret en ny fond, Breakthrough Energy Europe på 100 mio. EUR til investeringer i nye energieffektive og klimavenlige teknologier. Fonden skal hjælpe europæiske virksomheder med at udvikle og kommercialisere nye banebrydende teknologier.

Breakthrough Energy Europe er særligt initiativ i den forstand, at den kobler privat finansiering fra den Bill Gates ledede fond Breakthrough Energy sammen med offentlige midler til forskning, udvikling og innovation i nye klimavenlige teknologier. Fonden forventes at starte op i midten af 2019.

Med blandingen af offentlig og privat kapital vil Breakthrough Energy Europe bidrage med penge til langsigtede investeringer med en højere risiko end normalt. Formålet er at bringe nye løsninger til markedet langt hurtigere end ellers. 

”Breakthrough Energy Europe kan booste udviklingen af energieffektive og klimavenlige løsninger i Europa. I Danmark har vi i en årrække udviklet nye innovative energiteknologier. Vi har mange stærke virksomheder i Danmark og et godt forskningsmiljø, men vi skal investere mere i at udvikle den næste generation af løsninger og blive bedre til at kommercialisere på vores viden og know how med at få bragt nye energiteknologiske løsninger i spil”, Troels Ranis branchedirektør i DI Energi.

I kanten af forhandlingerne om klimaaftalen i Paris under COP21 lancerede Bill Gates sammen med en række andre virksomhedsledere fonden Breakthrough Energy og initiativet Mission Innovation. Aktørerne bag ønskede med initiativet at sætte skub i udviklingen af nye klimavenlige teknologier for dermed at kunne levere på Paris-aftalens løfter om at reducere udledningen af drivhusgasser.

DI Energi har lanceret initiativet missioninnovation.dk for at mobilisere flere private investeringer i nye innovative energiteknologier.  Initiativet er for alle virksomheder, der arbejder med ren og effektiv energi. Initiativet giver virksomheder muligheder for at dele erfaringer om investeringer i forskning og innovation i energiindustrien.

Læs mere

Læs mere om fonden her.

Læs mere om initiativet her.

Sune Thorvildsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3534
  • Mobil +45 6167 1616
  • E-mail sunt@di.dk
Relateret