26.11.18 DI Energi Nyheder

Billigere energibesparelser i 2017

Forsyningstilsynet har udgivet deres benchmark over omkostninger til energibesparelser for 2017, og prisen er faldet 4,5 pct. i forhold til 2016-niveauet.

Omkostningerne til at realisere en kWh energibesparelse i energiselskabernes energispareindsats var i gennemsnit 46,9 øre i 2017 for elnetselskaberne samt distributionsselskaberne inden for naturgas og fjernvarme. Dermed fortsætter den faldende tendens fra 2015, hvor omkostningerne pr. kWh toppede på 49,6 øre/kWh.

Analysen viser, at naturgasselskaberne leverede de laveste gennemsnitlige omkostninger pr. kWh på 45,8 øre/kWh, imens fjernvarmeselskaberne leverede besparelser til 46,3 øre/kWh, og elnetselskabernes besparelser kostede 49,2 øre/kWh i gennemsnit. I forhold til 2016 er både elnetselskaberne og fjernvarmeselskabernes gennemsnitsomkostninger faldet, mens naturgasselskaberne har oplevet en lille stigning i omkostninger.

Samlet set har energiselskaberne sparet 2,733 mio. kWh i 2017 til en samlet omkostning på 1.251 mio. kr.

Læs Forsyningstilsynets pressemeddelelse her.

Anne Lund Wilhelmsen

Anne Lund Wilhelmsen

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3514
  • Mobil +45 3016 6563
  • E-mail adla@di.dk

Relateret indhold