Foto: Skyfish

30.11.18 DI Energi Nyheder

Endelig investeringsbeslutning om Baltic Pipe

Der er nu truffet endelig beslutning om at investere i gasrørledningen Baltic Pipe. Baltic Pipe vil transportere gas fra Norge gennem Danmark til Polen fra oktober 2022.

Energinet og deres polske pendant GAZ-System har nu truffet endelige positive beslutninger om at investere i det fælles Baltic-Pipe-projekt.

Dermed er vejen åbnet for etablering af den 900 km lange gasrørledning, der skal transportere gas fra Norge gennem Danmark til Polen. De første mængder gas vil blive transporteret gennem rørledningen til Polen i oktober 2022.

Rørledningen vil forbedre forsyningssikkerheden i Øst- og centraleuropa og vil samtidig bidrage til at begrænse landenes CO2-udledning, da gassen vil erstatte kul.

Hertil vil transporten af gas gennem Danmark give et overskud, som vil blive anvendt til at sænke tarifferne for de danske gasforbrugere.

Projektet forventes at koste samlet set ca. 12 milliarder kr. – heraf udgør den danske andel ca. 6. milliarder kr.

Læs mere om projektet på Energinets hjemmeside her.

Louise Bank

Louise Bank

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3518
  • Mobil +45 6165 5546
  • E-mail loba@di.dk

Relateret indhold